Actieweek risico-inventarisatie van 21 t/m 25 juni - win een stofzuiger

In de maand juni vindt weer de Week van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaats, van 21 tot en met 25 juni om precies te zijn. Ook dit jaar koppelt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf hieraan een actie.

Schoonmaken en opruimen zijn belangrijke maatregelen om bepaalde risico’s te verminderen, zoals struikelen en blootstelling aan meelstof. Schoonmaken is daarmee een maatregel die in de RI&E wordt opgenomen om gezond en veilig te kunnen werken.

Om die reden koppelt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf een actie aan de Week van RI&E, waarmee een goede industriële stofzuiger is te winnen.

De actie

Hoe is het schoonmaken en opruimen in uw bedrijf georganiseerd? Laat het zien:

• Maak een filmpje of een foto van de praktijk of…
• Stuur een kopie van werkinstructies of van het plan van aanpak van de RI&E in.

Stuur dit uiterlijk 25 juni 2021 naar info@veiligengezond.nl

Onder de serieuze deelnemers wordt een industriële stofzuiger van Dust Solutions verloot. Meer informatie over de actie is te vinden op de site van de Week van de RI&E.