BBB-politica dient motie in over TEK-regeling: 'In welke leefwereld leeft dit kabinet?'

BBB-politica dient motie in over TEK-regeling: 'In welke leefwereld leeft dit kabinet?'

BBB-politica Caroline van der Plas heeft vandaag in de Tweede Kamer een motie ingediend, waarin zij het kabinet vraagt onderzoek te doen naar een effectievere inrichting van de TEK-regeling. Van der Plas constateert dat de huidige regeling in elk geval voor bakkers haar doel voorbijschiet.

‘Op 23 augustus heb ik voor de eerste keer gesproken over grote, stille ramp die plaats ging vinden In Nederland', stak Van der Plas van wal in de Kamer.

'Dat is ruim twee maanden geleden en sommige mensen keken hier naar mij, als konijnen in de koplamp van een van een auto: bakkers, waar heb je het over? Nou, we zien nu wat er gebeurt voorzitter: 47 bakkers zijn inmiddels gesloten, 295 mensen zijn inmiddels op straat komen te staan.'

TEK-regeling schiet doel voorbij

De TEK-regeling zoals die nu in opgetuigd door minister Adriaansens van Economische Zaken, schiet haar doel voorbij, constateert Van der Plas. 'Die is in het leven geroepen om energie-intensieve mkb-bedrijven te ondersteunen. Een regeling van maximaal € 160.000,  maar alleen wanneer deze ondernemers 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Dan vraag ik me af: in welke leefwereld leeft dit kabinet?'

Mij is volstrekt onduidelijk hoe dit is vastgesteld”

Volgens minister Adriaansens zou 4 op de bakkers voldoen aan de TEK-voorwaarden. Van der Plas: 'Dat zou gaan over 84 procent van de bakkers. Mij is volstrekt onduidelijk hoe dat is vastgesteld, want de bakkersorganisaties zeggen namelijk dat bijna geen een bakker eraan voldoet. Ik zou graag willen weten hoe is dat vastgesteld.'

Bij het nut van het openen van een loket in het tweede kwartaal van 2023 plaatst Van der Plas eveneens grote vraagtekens. 'Ik vraag me af: hoeveel ondernemers zijn er nog over In het tweede kwartaal van volgend jaar?'

Bekijk hier haar betoog

In de motie vraagt de BBB-voorvrouw het kabinet concreet te onderzoeken of het mogelijk is de regeling aan te passen aan de werkelijkheid. 'Kan de regeling zodanig ingericht worden dat energie-intensieve mkb’ers zoals bakkers, slagers, snackbars, restaurants en andere energie-intensieve bedrijven, in aanmerking kunnen komen, als hun energiekosten ten opzichte van 2021 zijn verdubbeld?'

Anne Mieke Ravenshorst

Anne Mieke Ravenshorst

Redacteur/coördinator Bakkerswereld

Studeerde journalistiek en voorlichting. Als verslaggever bij diverse regionale media kwam zij terecht bij Bakkerswereld, het vakblad waarop ook haar ouders geabonneerd waren. Ze werkte daarna jarenlang als eind- en featureredacteur bij het Agrarisch Dagblad en bij diverse vakbladen voor de supermarktsector: boer-bakker-bolletje. Haar 'roots' hervond Anne Mieke bij Bakkerswereld, dat inmiddels veel meer is dan een magazine in print; de online-omgeving wordt steeds belangrijker. Op de beknopte redactie werkt zij als (eind-)redacteur en coördinator, waarin ze wordt bijgestaan door een vertrouwd team freelancers.