Empack wil in drie jaar tijd volledig afvalvrij zijn

Empack wil in drie jaar tijd volledig afvalvrij zijn
Restafval nasorteren levert bewustwording op. Foto's: Easyfairs

Op de komende beurseditie op 8 en 9 september 2021 lanceert Empack Nederland het project 'Empack Towards Zero Waste'. Stapsgewijs wil de organisatie in drie jaar tijd naar een volledig afvalvrije beurs.

In het project ‘Empack Towards Zero Waste’ wil de organisatie van Empack stapsgewijs in drie jaar tijd naar een beurs toe die volledig afvalvrij is. Het streven is dat er tijdens Empack 2024 geen restafval meer is en alleen nog maar waardevolle grondstoffen voor hergebruik overblijven.

Tanee Plat, marketeer van Empack: ‘Na de editie in 2019 werden we door MVO Nederland uitgedaagd om van Empack een Zero Waste Event te maken. Samen met EcoSmart, dochteronderneming van Renewi, zijn we aan de slag gegaan en hebben we een driejaren plan opgesteld waarbij Empack 2021 het startpunt vormt. Hierin zijn wij het eerste evenement binnen de Easyfairs Group die op deze wijze daadkrachtig aandacht besteed aan een duurzame afvalverwerking.’

EcoSmart ervaring in afvalvrij maken

‘EcoSmart is een aparte, nieuwe entiteit binnen Renewi, dat een aantal jaren geleden ontstond uit een fusie tussen de afvalwerkers en recyclers van Gansewinkel en het Britse Shanks’, aldus Karen Bakx, Project Engineer bij EcoSmart.

‘Wij houden ons bezig met de eerste fase van afvalverwerking, namelijk de inzameling van afval op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld in grote kantoren. Afgelopen jaren heeft EcoSmart al veel ervaring opgedaan in het ‘afvalvrij’ maken van evenementen. Vakbeurs Empack wordt de volgende in de rij.’

Easyfairs Nederland en EcoSmart kiezen bewust voor een driejarig traject. ‘EcoSmart adviseerde ons dat om het góed te kunnen doen. We starten eerst met consumentenverpakkingen. Bij ons komt daarnaast nogal wat bedrijfsverpakkingsafval vrij tijdens de opbouw van de stands. Alles in één keer is te veel. Er komt nogal wat op ons en de standhouders af. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat verpakkingen op zich een heel belangrijke functie hebben’, aldus Plat.

Circulair maken

Empack ziet zich als onlosmakelijk onderdeel van de verpakkingsindustrie. Plat licht toe: ‘De verpakkingssector behoort tot een van de meest cruciale industrieën in relatie tot de circulaire economie en Empack vormt dan ook een prachtig podium. Hier kunnen we richting bezoekers en standhouders direct een krachtig signaal afgeven door te laten zien hoe zij met afval kunnen omgaan en welke waarde zij er weer uit kunnen halen. Om dit te realiseren moeten de grondstoffen gescheiden worden gehouden. Het uiteindelijke doel is om zo min mogelijk grondstoffen te verspillen’.

Duidelijk stappenplan

EcoSmart heeft een duidelijk stappenplan gepresenteerd waarmee het de beurs Empack zoveel mogelijk afvalvrij gaat maken. EcoSmart begint met een analyse vooraf. Hoeveel bezoekers en exposanten worden verwacht? Wat voor soort eten wordt verstrekt en hoe wordt het geserveerd? Hoe promoten exposanten zich en met welk materiaal en welk afval komt er uiteindelijk totaal vrij?

‘Vervolgens worden afspraken gemaakt met alle partijen over welke disposables worden gebruikt. Dit is best wel een uitdaging’, vertelt Karen Bakx. ‘Je hebt te maken met verschillende partijen: de beursorganisator, de locatie-eigenaar en de cateraars. Wat zij gebruiken is vaak niet uniform. Om een gemeenschappelijk doel na te streven hebben we diverse overleggen gehad en aan de hand hiervan een heldere strategie uiteengezet ‘.

Twijfelbak en afvalcoach

Afvalscheidingsbakken waaronder een Twijfelbak.

Nadat de diverse afvalstromen in kaart zijn gebracht moeten op de beursvloer voldoende inzamelmiddelen staan. Om het concept onder de aandacht te brengen moet een duidelijk bewustzijn worden gecreëerd. Tevens ziet een zogeheten EcoSmart-afvalcoach erop toe dat de inzamelmiddelen – prullenbakken –  tijdig geleegd en schoongemaakt worden.

‘Naast een bak voor papier-karton, PMD, groenafval en koffiebekers plaatsten wij daarom bewust een twijfelbak in plaats van een bak voor restafval. Daarmee willen we bezoekers, exposanten en andere partners ervan bewust maken dat bepaald afval toch nog een waardevolle grondstof kan zijn.’

Bakx vervolgt ‘Om dit visueel te maken zullen we bij onze eigen stand in de centrale hal ‘live afval scheiden. Dit betekent dat we de twijfelbak omkeren en ter plekke de afvalstromen selecteren die uiteindelijk toch nog in een van de grondstofbakken kunnen. We wegen alles af en communiceren wat de opbrengst van dit jaar is geweest, zodat het voor iedereen een stimulans is om het jaar erop weer verder te optimaliseren. Het realiseren van een betere afvalscheiding - zodat zo min mogelijk afval weg hoeft te worden gegooid, maar als grondstof voor nieuwe producten kan worden ingezet - is voor iedereen een win – winsituatie.’

Anne Mieke Ravenshorst

Anne Mieke Ravenshorst

Redacteur/coördinator Bakkerswereld

Studeerde journalistiek en voorlichting. Als verslaggever bij diverse regionale media kwam zij terecht bij Bakkerswereld, het vakblad waarop ook haar ouders geabonneerd waren. Ze werkte daarna jarenlang als eind- en featureredacteur bij het Agrarisch Dagblad en bij diverse vakbladen voor de supermarktsector: boer-bakker-bolletje. Haar 'roots' hervond Anne Mieke bij Bakkerswereld, dat inmiddels veel meer is dan een magazine in print; de online-omgeving wordt steeds belangrijker. Op de beknopte redactie werkt zij als (eind-)redacteur en coördinator, waarin ze wordt bijgestaan door een vertrouwd team freelancers.