Lintje voor ijspromotor en Mister Icecream Jacques Vos

Lintje voor ijspromotor en Mister Icecream Jacques Vos
Jacques Vos kreeg de versierselen uitgereikt door de burgemeester van Laren, zijn echtgenote ontving de bloemen. Foto: Studio Kastermans/Lisa Mulders

Jacques Vos is vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse ijsbereidingssector onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vos kreeg de versierselen uit handen van de burgemeester van Laren Nanning Mol. Scouting Raboes in Laren hielp een handje mee.

Vrijwel iedere ijsbereider in Nederland kent Jacques Vos. Vos stond aan de wieg van het IJscentrum, dé school voor ijsbereiders. De branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum vindt een ‘lintje’ hiervoor op z’n plaats. Dat is gelukt: Vos ontving maandag 26 april zijn onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester van Laren.

Lang traject

In het voorjaar van 2020 diende de vereniging het verzoek voor een koninklijke onderscheiding in. Het was een lang traject, melden de initiatiefnemers. Een dergelijke procedure vergt veel tijd, nauwkeurigheid en volharding. Maar: iedereen die werd gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven voor Jacques Vos, werkte zonder aarzelen mee.

Oud-werkgevers, naaste collega’s, vakbroeders en branchegenoten schreven een aanbeveling. Vos wordt in de brieven geroemd om zijn verdiensten binnen het IJscentrum, waar hij al ruim 20 jaar zijn ziel en zaligheid in steekt.

Ice for Africa

Maar ook voor zijn activiteiten voor de stichting Ice for Africa. Deze stichting zette zich in voor dove en slechthorende jongeren in Zuid-Afrika, door hen het vak van ijsbereider aan te leren. Zodat ze die plek in de maatschappij kregen die ze zo verdienden.

Elke aanbevelingsbrief heeft dezelfde strekking: de ambachtelijke ijssector zoals deze er nu staat, was er nooit geweest zonder Jacques Vos. Vos zet zich continu en vol overgave in voor het ambacht. Een sector die ontzettend is gegroeid en op niveau blijft, qua kennis en kwaliteit van ambachtelijk ijs. Mede door deze ijsveteraan. De Larenaar is inmiddels met pensioen, maar nog steeds verbonden als vakdocent aan het IJscentrum.

Burgemeester Mol geeft aan dat Vos’ staat van dienst opviel. Burgemeester Mol: ‘Vanaf uw 14e bent u al brood- en banketbakker. U verdiepte zich in het vak als patissier, chocolatier en ijsbereider. Onder uw leiding werd het IJscentrum een nationaal en internationaal fenomeen, met competities op hoog niveau.’

Vos kreeg 'het lintje' opgespeld door zijn zoon Leon.

De burgemeester geeft aan dat Vos altijd het ambacht en de branche boven zijn eigen persoon heeft gesteld. ‘In uw eigen tijd zorgde u ervoor dat een vakbeurs werd opgezet. Daarnaast was u medeverantwoordelijk voor de oprichting van een vakblad voor de ijssector, waar u nog steeds uw bijdrage aan levert. Uw inzet is grenzeloos en bijzonder – u bent een ware innovator en verbinder in uw vakgebied.’ Reden genoeg om deze ambachtsman te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na deze lofrede was het aan Jacques’ zoon Léon de eer om de versierselen op te spelden. Vos zelf was sprakeloos. ‘Dit had ik absoluut niet verwacht, wat een eer.’

De scouting in het complot met ‘cover story’

‘Mister Icecream’, zoals hij door velen wordt genoemd, verras je niet zomaar. Om hem toch ‘van zijn stuk’ te brengen, werd Scouting Raboes in Laren ingezet. Zij kwamen met een heuse ‘cover story’ om hem naar de plaats van onderscheiding te lokken. Jacques en zijn vrouw Irmy zijn nauw betrokken bij deze organisatie, als ‘vriend van’ Raboes. Zoon Léon houdt als oud-leider en oud-bestuurslid regelmatig interviews met de Vrienden van het Raboes. In zo’n interview vertellen vrienden waarom zij de scouting zo’n warm hart toedragen. Het ‘toeval’ wil dat Jacques en Irmy op maandag 26 april op de kalender staan voor een interview. De burgemeester komt ook, want die is uitgenodigd voor een rondleiding.

Interview bij de kampvuurkuil

Vos was zich van geen kwaad bewust toen hij naar de afgesproken plaats, de kampvuurkuil, liep, met zijn echtgenote Irmy aan zijn zijde. Goed voorbereid over wat hij zal zeggen over zijn geliefde Scouting Raboes, begon het interview. Zoon Léon startte het vraaggesprek. Intussen stond de voorzitter van de branchevereniging, Teun Loonen, klaar in het clubgebouw met een flinke bos bloemen. Caroline Kooij van IJssalon de Hoop leverde speciaal voor de gelegenheid take away-ijsjes. Met de burgemeester op bezoek was de voorbereiding tot in de puntjes verzorgd. Nederland is een ambachtelijke Ridder rijker.