Foto: Oosting Communicatie

Een boze professor bekogelde in 1642 zijn studenten met gebakjes en schold ze uit voor ‘loskoppen’. Een van de studenten gooide een haselbol terug,...