Hogere roomboterprijs doorberekenen?
Calculeren is meer dan berekenen kostprijs
Beko: Prijs Waldkorn te laag