Rubriek

De bakker
en zijn machine

Bakkers vertellen over hun favoriete machine: van silo en kneder tot opboller en oven.