Winkeliers vragen aan vooravond verkiezingen 'Ietsje minder...' van Den Haag

Winkeliers vragen aan vooravond verkiezingen 'Ietsje minder...' van Den Haag

Winkeliers doen een dringende oproep aan politiek en publiek. 'Onze straten zijn onmisbaar voor leefbaarheid', is hun boodschap. Om die reden jaagt de NBOV namens bakkers en mede-winkeliers de actie 'Mag het ietsje minder…' aan.

Winkeliers gaan niet zo snel de barricaden op, zoals dat in de agrarische sector eerder het geval is. Maar de nood is hoog, want het winkelier zijn staat onder druk. En daarmee de leefbaarheid in de straten. Met de verkiezingsuitslag in het verschiet duiken overal op winkeldeuren en -ruiten in het land de komende tijd posters op, met een oproep aan de politiek om de regelgeving en regeldruk voor mkb-ondernemers leefbaar te maken en te houden.

‘Den Haag, mag het ietsje minder zijn?’, heet de campagne die wordt gesteund door 12 branche-organisaties. De NBOV is één van de voortrekkers.

Belang van de retail voor leefbaarheid

Met de campagne wordt Nederland bewust gemaakt van het belang van de retail voor de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken. De enorme druk op ondernemers in de winkelstraten moet verminderen om te voorkomen dat winkels uit het straatbeeld verdwijnen, zo waarschuwen de 12 brancheorganisaties.

Winkels hebben niet alleen economische, maar ook een grote maatschappelijke waarde”

Winkels hebben niet alleen economische, maar ook een grote maatschappelijke waarde, en dat werkt positief door voor de leefbaarheid van plaatsen in Nederland. De retail doet voorstellen aan de politiek voor makkelijker en meer toegang tot voldoende financiering, investeringen in winkelgebieden en bescherming tegen hoge huren. 'Zo komen we tot oplossingen', aldus de winkeliers.

Duizenden winkeldeuren

De twaalf brancheorganisaties schakelen duizenden aangesloten ondernemers in voor een postercampagne op vele winkeldeuren en -ruiten. Daarvoor is een toolbox samengesteld. Tegelijkertijd start een sociale media-campagne, waarbij onder meer kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen worden betrokken.

Op de Dag van de Ondernemer aanstaande vrijdag 17 november zullen ondernemers in tal van plaatsen aanleiding voor de campagne bespreken als ze politici voor een winkelbezoek ontvangen.         

Hoge kosten

In de winkels in Nederland werken bijna 900.000 mensen, laten de branche-organisaties weten. Deze winkels leveren samen met hun werkgevers een grote economische en sociale bijdrage aan Nederland.

‘Door coronaschulden en enorme kostenstijgingen afgelopen jaren staan heel veel ondernemers in de detailhandel en ambachten in de overlevingsstand. Werkgevers willen graag investeren in verduurzaming en gunnen hun medewerkers een hoger nettoloon. De politiek kan dat met slimme keuzes mogelijk maken en zo bijdragen aan het rendement van winkels dat nu negatief is. Zo helpt de politiek ook om de leefbaarheid in dorpen en steden te behouden,’ stelt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail.  

Bekijk ook deze video van Arend Kisteman, bakkerij-ondernemer, NBOV-voorzitter en verkiesbaar voor de VVD in de Tweede Kamer, op plek 23.

‘Mag het ietsje minder zijn?’

Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum Nederland en deelnemer aan de campagne: ‘Als er nu niets verandert, wordt het in de toekomst een stuk lastiger om dichtbij huis je dagelijkse boodschappen te doen. Ook de (sociaal) culturele en sportactiviteiten lopen gevaar want daar leveren lokale winkeliers een belangrijke bijdrage aan, zowel financieel als qua organisatie.'

Wat wel ietsje méér mag zijn, is waardering voor ondernemerschap”
— Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum Nederland

Met de campagne ‘Mag het ietsje minder zijn?’ roepen de winkeliers op tot minder complexe regels, accijnzen en btw, lasten bij zieke medewerkers, loonkosten voor werkgever en lasten- en regeldruk. Hoogstraten: 'Wat wel ietsje méér mag zijn, is waardering voor ondernemerschap, toegang tot financiering, netto-inkomen voor medewerkers, politie-inzet tegen winkelcriminaliteit, investering in winkelgebieden en bescherming tegen hoge huren.’

Mkb’er als partner

Marie-Hélène Zengerink, directeur van de NBOV, benadrukt dat winkeleigenaren graag meedenken over het beleid. ‘Soms voelt het alsof politiek Den Haag het idee heeft tegen ondernemers te moeten strijden, maar we hebben allemaal hetzelfde belang. Mkb-ondernemers zijn bij uitstek betrokken bij het centrum waar ze gevestigd zijn en de mensen die bij hen werken. Daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen, dus minder complexe regels en de financiële middelen die nodig zijn om te kunnen blijven ondernemen.

In de coronaperiode hebben we allemaal kunnen ervaren hoe het is als winkels dicht zijn”
— Marie-Hélène Zengerink, directeur van de NBOV

Zij vervolgt: 'In de coronaperiode hebben we allemaal kunnen ervaren hoe het is als winkels dicht zijn. Het lijkt me niet dat we naar dat verlaten straatbeeld terug willen. Ondernemers en brancheorganisaties denken heel graag mee over beleidsthema’s als duurzaamheid en werkgelegenheid; dat is in ieders belang.’

Anne Mieke Ravenshorst

Anne Mieke Ravenshorst

Redacteur/coördinator Bakkerswereld

Studeerde journalistiek en voorlichting. Als verslaggever bij diverse regionale media kwam zij terecht bij Bakkerswereld, het vakblad waarop ook haar ouders geabonneerd waren. Ze werkte daarna jarenlang als eind- en featureredacteur bij het Agrarisch Dagblad en bij diverse vakbladen voor de supermarktsector: boer-bakker-bolletje. Haar 'roots' hervond Anne Mieke bij Bakkerswereld, dat inmiddels veel meer is dan een magazine in print; de online-omgeving wordt steeds belangrijker. Op de beknopte redactie werkt zij als (eind-)redacteur en coördinator, waarin ze wordt bijgestaan door een vertrouwd team freelancers.