Alles over gezond, veilig en stofvrij werken is samengebracht op Bakbekwaam.nl

Alles over gezond, veilig en stofvrij werken is samengebracht op Bakbekwaam.nl

Alle informatie en tools van Blij met Stofvrij en Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf vind je tegenwoordig op Bakbekwaam.nl. Kennis over het verminderen van blootstelling aan meelstof, fysieke belasting, mentale gezondheid en de vitaliteitsregeling is hier terug te vinden.

Bakbekwaam.nl is de nieuwe website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Alle informatie over werken en leren in de bakkerijbranche kun je hier terugvinden. Naast handige en actuele informatie over gezond en veilig werken, over stofvrij werken en over de vitaliteitsregeling, vind je er ook nieuws en informatie over de cao en over ontwikkelen en opleiden (inclusief subsidiemogelijkheden).

In het overzicht met veelgestelde vragen vind je antwoorden over deze onderwerpen. Via de zoekfunctie vind je snel een training, opleiding of cursus in het aanbod van vrijwel alle aanbieders in de branche.

Waar vind je wat over veilig en gezond werken?

De website is onderverdeeld in informatie voor medewerkers en voor werkgevers. Daaronder vind je alles terug in verschillende rubrieken. Je vindt er onder andere alles terug over veilig en gezond werken.

Bakbekwaam.nl is de nieuwe website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Alle informatie over werken en leren in de bakkerijbranche kun je hier terugvinden.
Bakbekwaam.nl is de nieuwe website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Alle informatie over werken en leren in de bakkerijbranche kun je hier terugvinden.

Gezond werken

Een gezonde manier van leven en werken helpt om nu op een prettige manier te werken en kan ook problemen in de toekomst voorkomen. Lichamelijke klachten zijn bijvoorbeeld bijna altijd het resultaat van langdurige belasting van het lichaam. Onder de kop gezond werken vind je informatie over gezond leven en werken. Er is onder andere informatie te vinden over gezond werken in de nacht en stoppen met roken.

Over lichamelijk zwaar werk vind je hier alle informatie terug: de bekende filmpjes over de juiste lichaamshouding, de korte vragenlijst om na te gaan of er verbeteringen mogelijk zijn aan je werkplek en informatie over de trainingen fysieke belasting.

Heb je momenteel lichamelijke of psychische klachten? Trek dan aan de bel, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Zij kunnen je verder helpen.

Een goede eerste stap om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan, is om een cultuur te creëren waarin de onderwerpen die ermee gepaard gaan bespreekbaar zijn. 
Foto: archief Bakkerswereld
Een goede eerste stap om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan, is om een cultuur te creëren waarin de onderwerpen die ermee gepaard gaan bespreekbaar zijn. Foto: archief Bakkerswereld

Veilig werken

Onder de kop veilig werken is informatie te vinden over risico’s die kunnen ontstaan door de werkomgeving. In een bakkerij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met explosiegevaar als er grote concentraties meelstof ontstaan. De Atex-handleiding geeft concrete informatie over hoe hiermee moet worden omgegaan.

Een ander typisch aandachtspunt voor de bakkerijsector is werken in de hitte. Zeker met de steeds vaker hoogoplopende temperaturen buiten, kan het in de bakkerij bij de ovens erg warm worden. Werken in de hitte heeft invloed op onder andere het lichaam en de concentratie. Met de juiste maatregelen kun je zorgen dat je veilig blijft werken tijdens warme periodes.

Iedere bakkerij is vanuit de Arbowet verplicht om de risico’s in een overzicht te zetten en maatregelen te nemen door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook hierover vind je meer informatie onder de kop veilig werken. Maatregelen voor de meest voorkomende risico’s in bakkerijen zijn terug te vinden in de arbocatalogus. De training veiligheidsbewustzijn is nuttig voor iedere bakker. Ook hierover vind je alles terug op de website.

Stofvrij werken

Een specifiek risico voor de bakkerijsector is het vele werken met meelstof. Door regelmatig blootgesteld te worden aan meelstof, kun je in de loop van de tijd een grondstofallergie opbouwen. Dit uit zich vervolgens in de vorm van bakkerseczeem en bakkersastma. Dat zijn twee vervelende ziektes, die grote gevolgen kunnen hebben voor het werk in de bakkerij.

Vanuit de bakkerijsector is er daarom veel aandacht voor het voorkomen van een grondstofallergie. Onder de kop stofvrij werken vind je onder andere informatiebladen, een toolbox en filmpjes over hoe je blootstelling aan meelstof zoveel mogelijk voorkomt. Ook vind je er alles over het allergieonderzoek, waar je terecht kunt met allergische klachten en veelgestelde vragen.

Vitaliteitsregeling

In de bakkerijsector mag iedere medewerker van 60 jaar of ouder deelnemen aan de vitaliteitsregeling. Die regeling zorgt ervoor dat je minder kunt gaan werken (80%), terwijl je 90% van je loon behoudt en 100% pensioen opbouwt. Op die manier ontstaat er meer tijd om te herstellen van het zware werk in de bakkerij, zodat je het gemakkelijker volhoudt tot het pensioen. En ondertussen kun je alvast genieten van wat meer vrije tijd. Alles over de vitaliteitsregeling, veelgestelde vragen en ook de data en locaties voor de informatiebijeenkomsten vind je onder de kop vitaliteitsregeling.

Vertrouwenspersoon

De laatste jaren zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag in het nieuws gekomen: seksueel grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, discriminatie… Ook pestgedrag of agressie (door collega’s, maar ook door klanten) horen bij ongewenste omgangsvormen. Helaas komt dit voor, ook in de bakkerijsector. Zoals uit de voorbeelden uit de media al blijkt, is het geen eenvoudig onderwerp om ter sprake te brengen, zeker als een leidinggevende betrokken is.

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, of als je daarover vragen hebt, kun je gratis bellen met een externe vertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vind je onder de kop vertrouwenspersoon.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je aan op (één van) de nieuwsbrieven:

  • Cao en cao-gerelateerde informatie
  • Imago, instroom, opleiden en ontwikkelen
  • Veilig en gezond werken

En volg Bakbekwaam op:

*dit artikel kwam tot stand in opdracht van het NBC

Eveline Janse

Eveline Janse

Eveline Janse is zelfstandig communicatie-adviseur bij Everlution

Zij schrijft deze rubriek in opdracht van Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf (onderdeel van Bakbekwaam)