Beko speculaaskeuring ook in 2021

De Beko speculaaskeuringen zullen ook in 2021 doorgang vinden. Dit gebeurt op dezelfde wijze als vorig jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de corona-maatregelen.
Archieffoto van de keuring van gevuld speculaas door de consumentenjury. Foto: Herbert Wiggerman

De Beko speculaaskeuringen vinden plaats van 4 tot en met 8 oktober 2021. De locatie volgt, wat waarschijnlijk neerkomt op het inleveren van de producten bij de diverse vestigingen van Beko Groothandel.

Nadere informatie volgt, zo laat Manager Ledenzaken & Communicatie Helma Elemans weten. ‘Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over deze keuringen, die we op dezelfde wijze organiseren als in 2020.’

Als vanouds gaat Beko Coöperatie ervanuit dat de uitslag van de speculaaskeuring een boost geeft aan speculaasverkopen bij ambachtelijke bedrijven. Dat is voor Beko een van de voornaamste redenen om bakkers en banketbakkers de kans te geven hun speculaas te laten beoordelen door een vak- en consumentenjury.

Het gaat om drie categorieën: speculaasjes zonder amandelen, speculaasjes met amandelen en gevuld speculaas.