Trending in 2021 | KOMA: 'Duurzame ontwikkelingen in koudetechniek'

Trending in 2021 | KOMA: 'Duurzame ontwikkelingen in koudetechniek'

In de wereld van koelinstallaties zijn duurzaamheid en milieuwetgeving belangrijke onderwerpen. In 2030 moeten bijvoorbeeld in de EU synthetische koudemiddelen (freon) georganiseerd uitgefaseerd zijn uit koelinstallaties. Perry Houx van KOMA: 'Al sinds 2012 zijn wij daarom bezig met het ontwerpen en produceren van een CO2-booster en standalone-compressoroplossingen. Oplossingen met deze natuurlijke koudemiddelen waren nog niet voorradig in de bakkerijmarkt.'

‘Je ziet dat er nu een hele snelle ontwikkeling op dat gebied gaande is en we krijgen veel vragen van klanten. Ze willen erop voorbereid zijn als een van de huidige freontoepassingen stukgaat en vervangen moet worden.’

Perry Houx is senior area salesmanager bij KOMA, dat wereldwijd koel-, vries- en conditioneringssystemen ontwikkelt, produceert, installeert en onderhoudt, vooral bij bakkerijen, patissiers en chocolatiers. ‘De vragen gaan niet alleen over oplossingen met natuurlijke koudemiddelen, maar ook over subsidiemogelijkheden. We begeleiden op dit moment projecten waarbij de warmte die ter beschikking komt bij het produceren van koude, wordt hergebruikt op verschillende plaatsen in de bakkerij.’

Warmteterugwinning

Het gebruik van CO2 als ozonneutraal koudemiddel zorgt voor veel meer vrijkomende warmte dan freon, dus daarom is een warmteterugwinninginstallatie bij het gebruik van natuurlijke koudemiddelen de moeite waard. Denk bijvoorbeeld aan het opwarmen van narijskasten, aan vloerverwarming, of het opwarmen van water om platen te reinigen. Houx: ‘Toch is Nederland nog niet zo scheutig met het verstrekken van subsidie voor projecten met warmtehergebruik. En dat is jammer. Dit in tegenstelling tot Duitsland waar significante subsidies verstrekt worden. Toch blijven wij investeren in dit soort duurzame oplossingen.’

Altijd vers

Een andere trend die Houx signaleert is dat bakkerijen steeds vaker, steeds meer producten altijd vers leverbaar willen hebben. ‘Mede door de steeds sneller wisselende vraag van de consument op assortimentsgebied, maar ook omdat de consument een constante hoge kwaliteit van de producten verlangt. Op het assortiment wil een bakker liever niet beknibbelen. Er is een voorbeeld van een bakker die maar liefst 70 verschillende soorten brood in zijn assortiment heeft. Al deze broden wil hij op elk moment van de dag vers kunnen aanbieden. Het is dan niet meer een kwestie van plannen wat je van maandag tot zaterdag wilt verkopen. Je moet flexibel kunnen produceren in kleine hoeveelheden.’

Natuurlijke koudemiddelen bieden de mogelijkheid van warmteterugwinning’”

Houx vertelt dat in Nederland en België op dit moment een grote vraag is naar slimme productiemethoden. ‘Wij hebben daarom een aantal coolbake-recovery-oplossingen ontwikkeld voor eenmanszaken of filialen, waarbij je bijvoorbeeld driekwart gebakken brood tien tot twaalf dagen kunt bewaren en dan op elk gewenst moment kunt afbakken. Zo kun je flexibeler produceren, heb je geen nee-verkopen meer en hoef je minder weg te gooien. Maar ook voor grotere bedrijven hebben we grotere recovery-oplossingen waarbij je binnen een groot temperatuurbereik verschillende broodsoorten naast elkaar kunt gebruiken. Zo streven wij altijd naar constant quality, constantly.’

Monitoren op afstand

Een ander speerpunt is voor ons om onze klanten te behoeden voor te hoge servicekosten en problemen met hun koeltechniek. Daarom monitoren wij 24/7 wereldwijd al onze units. Op dit moment zijn meer dan 10.000 systemen aangesloten op ons servicemonitoringsysteem. Dit systeem is al sinds 1992 actief, maar we zien dat met de huidige technologie en mogelijkheden, het systeem steeds meer uitgebreid wordt naar de wensen van de klant. Zo kunnen bijvoorbeeld allerlei instellingen en programma’s aangepast worden op de remrijzer vanwege een nieuwe meelkwaliteit. Allerlei oplossingen op het lokale niveau van de bakker zijn mogelijk.

Perry Houx: ‘Bakkerijen willen steeds vaker, steeds meer producten altijd vers kunnen aanbieden.’

In het belang van de constante hoge kwaliteit van de producten kijken wij mee op de achtergrond hoe die kwaliteit bereikt kan worden. Denk aan het signaleren van een ventilator in de koelcel die kapot is, een deurverwarming die niet werkt, een deur die openstaat of een verkeerd programma dat is ingesteld. Wij monitoren in principe alles wat met temperatuur en vochtigheid te maken heeft. Wanneer er een afwijkende waarde of storing optreedt, kunnen wij ingrijpen, kijken wat er aan de hand is en contact leggen met de klant of een monteur in de buurt.’

Hygiëne

Oplossingen voor hygiëneproblemen in de bakkerij zijn ook een heel belangrijk speerpunt voor KOMA. Houx: ‘We signaleren dat de bakkerijen steeds hogere eisen gaan stellen aan de hygiëne in hun bedrijven. Een goede hygiëne is dan ook belangrijk voor het leveren van een constant hoge kwaliteit. Er moet voorkomen worden dat bacteriën en schimmels zich gaan afzetten op materialen. Ook in de koelinstallaties, waar bij temperaturen boven 0°C en waar vocht aanwezig is, ook ongewenste groei van micro-organismen kan optreden. Daarom is er vanuit KOMA een R&D-team continu bezig ook op dit gebied verbeteringen door te voeren. Daarnaast creëren we een betere isolatiewaarde met onze panelen en breiden we daarmee ons bestaande pakket uit.’

KOMA heeft in samenwerking met een toeleverancier een zogenoemde KAM-unit ontwikkeld. ‘Het is eenvoudig gezegd een soort blauwe lamp die lucht in remrijskasten of koelcellen ioniseert, zodat bacterie- en schimmelgroei op lamellen, ventilatoren en andere lastig te reinigen oppervlaktes wordt tegengegaan’, legt Houx uit. ‘De KAM-unit is inmiddels een essentieel onderdeel geworden bij de installatie van onze koude-oplossingen. Op deze manier ondersteunen we de bakkerijen bij het schoon- en hygiënisch houden van hun bedrijf.’

Meegroeien

Over het algemeen kan gesteld worden dat er in de huidige markt veel vraag is naar maatwerk. Iedere bakkerij, iedere patissier, maar ook de industriële bakkerij vraagt om zijn eigen, soms kleine toepassingen, maar altijd met een hoog kwaliteitsniveau.

Houx: ‘Wij begeleiden ze daarbij en ontwerpen, produceren en installeren specifieke klantgerichte oplossingen. Denk bijvoorbeeld ook aan een noise reduction enclosure, een geluidsarme omkasting om een compressor die voor geluidsoverlast zorgde. Omdat we zelf produceren, kunnen we eenvoudig met de materialen waar we al over beschikken, een dergelijke oplossing aanbieden. Zo groeien we met onze klanten mee. Zoals ook toen er tijdens de lockdown begin dit jaar bijvoorbeeld fabrikanten waren die de vraag naar hun product nauwelijks aankonden en waarbij de invries- en vriesbewaarcapaciteit enorm uitgebreid moest worden. De huidige trend is dat je als toeleverancier daarbij moet ondersteunen en moet meehelpen zoeken naar oplossingen.’

Dit artikel is gesponsord door KOMA.