Nachtarbeid verhoogt risico op diabetes en hartproblemen

Nachtarbeid verhoogt het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Dat risico neemt toe naarmate men meer jaren nachtwerk verricht.

Dat concludeert de Gezondheidsraad na onderzoek. Nachtwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen op korte termijn. Er is ook sterk bewijs voor het ontstaan van gezondheidsrisico’s op lange termijn.

Ritme ontregeld

Ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders (15% van de beroepsbevolking) werken soms of regelmatig ’s nachts. Slaapproblemen komen anderhalf tot tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dagwerkers. ‘Het dag-nachtritme van nachtwerkers raakt ontregeld door lichamelijke activiteit en blootstelling aan licht tijdens de nachtelijke uren. Dit leidt tot slaaptekort, concentratieproblemen, ongelukken op het werk en afnemende werkprestaties’, aldus de raad.

Welke groepen?

De Gezondheidsorganisatie kan geen groepen nachtwerkers aanwijzen die extra risico lopen.

Naar schatting leidt 40 jaar nachtwerk tot een verhoging van het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten van 7 tot 8 procent. ‘Op basis van de bewezen nadelige gezondheidseffecten adviseert de raad om nachtwerk waar mogelijk te beperken.’

Andere gezondheidsklachten

Het onderzoek is niet eenduidig als het gaat om het risico op borstkanker. Over de relatie tussen nachtwerk en andere ziekten kan wegens een gebrek aan onderzoek geen uitspraak worden gedaan. De Gezondheidsraad adviseert de minister van SZW op basis van de bewezen gezondheidseffecten nachtwerk waar mogelijk te beperken.

Ministerie van SZW

De Gezondheidsraad brengt over de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de gezondheids-risico’s door nachtwerk advies uit op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hoe komt het dat nachtwerk de gezondheid schaadt?

Een groot aantal biologische lichaamsprocessen is onderhevig aan een dagelijks ritme dat wordt aangestuurd door een interne biologische klok. Deze klok zorgt ervoor dat het menselijk lichaam iedere dag opnieuw ‘gelijk’ wordt gezet met de aardse licht-donkercyclus, door de aanwezigheid van daglicht. Nachtwerk verstoort dit ritme doordat men wakker en actief is (lichaamsbeweging, eten, blootstelling aan licht) op het moment dat het lichaam van nature geneigd is te slapen, en slaapt op het moment dat het lichaam wakker wil zijn. De biologische klok probeert zich aan te passen aan de nieuwe situatie, maar dat kost tijd en lukt vaak niet volledig. Hierdoor kunnen lichaamsprocessen ontregeld raken, wat zich uit in bijvoorbeeld een verstoorde slaap en een verstoord herstelvermogen.