U verzekert zich voor de risico’s die u niet zelf wilt of kunt dragen.

Het zal maar gebeuren: u wordt gebeld met de mededeling dat uw bedrijf in de brand staat. Na de eerste schrikreactie komen de vragen: wat nu?!