Bakels: inzicht in trends biedt bakker kansen

Bakels: inzicht in trends biedt bakker kansen
Ronald Menting, algemeen directeur van Bakels.

In korte tijd heeft de pandemie grote verschuivingen teweeggebracht in onze consumptiegewoonten. Deze veranderingen zijn gedreven door zowel gezondheid, welzijn, streven naar duurzaamheid als economische factoren. Ronald Menting: 'Naarmate alles weer normaler wordt, zal waarschijnlijk veel van het gedrag dat we nu als consumenten vertonen in de toekomst blijven bestaan.'

'Daarom zetten wij ons in om deze trends te identificeren en te vertalen naar innovatieve ingrediëntenoplossingen voor onze klanten, zodat ze daarmee de consumenten kunnen bedienen, die hun koopgedrag op andere waarden baseert dan gisteren', vertelt Ronald Menting, algemeen directeur van Bakels.

Steeds hogere waardering voor vezelrijk brood

'Het hoge vezelgehalte is bijvoorbeeld voor maar liefst 31% van de consumenten een reden om brood te eten. De consument van nu ziet steeds meer het belang in van een vezelrijk dieet en de belangrijke functie die brood daarin speelt. Met deze wetenschap ontwikkelen wij verschillende concepten, die bakkers de gelegenheid geven de claim "vezelrijk" voor die producten te voeren. Maar ook denken we mee over het toevoegen van bijvoorbeeld prebiotica.'

'Het hoge vezelgehalte is bijvoorbeeld voor maar liefst 31% van de consumenten een reden om brood te eten.'
'Het hoge vezelgehalte is bijvoorbeeld voor maar liefst 31% van de consumenten een reden om brood te eten.'

'We weten ook dat 37% van de consumenten in deze tijd van de pandemie zichzelf trakteert op luxere en hoogwaardigere producten en gezond wil snacken. Zo’n gegeven gecombineerd met de vraag naar low sugar, maakt dat wij dan een product ontwikkelen met 84% minder suikers. Dat draagt wel bij aan een ultiem verwengevoel, zonder dat de consument zich "schuldig" hoeft te voelen.'

Consumentengedrag is blijvend veranderd”

'Wij vinden het belangrijk om bakkers met argumenten te laten zien waarom ze voor deze producten zouden kunnen kiezen. Wij leveren dan tools waarmee ze kunnen aansluiten bij de markt en de klant.'

Ethisch bewustzijn groeit

Menting ziet ook dat het ethisch bewustzijn van de consument groeit: 'Vegan, plant-based, dierenwelzijn; ze gaan een steeds grotere rol spelen. Het is belangrijk om daarop te anticiperen. Om te beginnen is het goed om de consument duidelijk te maken dat het grootste gedeelte van het broodassortiment al vegan ís. Maar ook bij banket is er veel mogelijk.'

'Het grootste gedeelte van het broodassortiment ís al vegan, maar ook bij banket is er veel mogelijk.'
'Het grootste gedeelte van het broodassortiment ís al vegan, maar ook bij banket is er veel mogelijk.'

'Van de consumenten let 48% bij aankoop van een product, bijvoorbeeld een cake, erop of er scharrel- of vrije uitloopeieren in zijn gebruikt. Maar ook de verwerking van verantwoorde en duurzame chocolade is een voorbeeld. De keuze voor dit soort grondstoffen voegt waarde toe aan het product; de klant vindt dat belangrijk. Als je dat niet weet, mis je een kans. Het is niet voor niets dat wij zogenoemde cruelty free producten in ons assortiment voeren of een vegan-variant van het worstenbroodje ontwikkeld hebben, waarbij het overigens essentieel is dat de producten gewoon erg lekker zijn.'

Producten ontwikkelen met een goede Nutri-Score

'Waar we ook rekening mee moeten houden, is de spoedige intrede van het voedselkeuzelogo Nutri-Score en de gevolgen die dat voor bakkerijen heeft ten aanzien van hun productsamenstelling', vertelt Menting. 'Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een product, dat in de basis vezelrijk is en misschien wel een laag koolhydraatgehalte heeft, toch een lagere Nutri-Score heeft dan op basis van de eerste indruk te verwachten is. Bakels biedt haar klanten de mogelijkheid om van haar tailor made product-engineeringservice gebruik te maken om de Nutri-Score van het product te verbeteren, zodat meer recht wordt gedaan aan de kwaliteit het product.'

Op de CO2-footprint letten

Begin 2021 heeft Bakels haar nieuwe CO2-neutrale bedrijfspand in gebruik genomen. 'Een duurzaam ontwerp is van meet af aan de opzet geweest. Van zonnepanelen en een warmtepomp, tot en met de ledverlichting en de elektrische auto’s van onze buitendienstmedewerkers.'

Begin 2021 heeft Bakels haar nieuwe CO2-neutrale bedrijfspand in gebruik genomen.
Begin 2021 heeft Bakels haar nieuwe CO2-neutrale bedrijfspand in gebruik genomen.

'Wij hebben in de duurzaamheidstrend onze verantwoordelijkheid genomen. Daarbij vinden we het belangrijk om bij de steeds vaker gehoorde vraag van onze afnemers naar onze CO2-footprint, te kunnen aangeven dat de productie van onze mixen volledig CO2-neutraal is. Ons state of the art baking centre biedt ons de gelegenheid nieuwe, veelbelovende R&D-technologieën door te ontwikkelen tot vernieuwende marktconcepten. Deze kennis delen we vervolgens graag met de deelnemers aan onze Bakery Events die volgende jaar van start gaan.'

Meer gemak om personeelstekort op te vangen

Op veel plaatsen in de bakkerijbranche kampt men met een personeelstekort. Bakels rekent het tot haar taken om ook op dit vlak de bakker zo veel mogelijk te ondersteunen. Menting: 'Wij kunnen de bakker helpen, door het ontwikkelen van eenvoudiger te bereiden producten. Het is duidelijk dat de consument er geen boodschap aan heeft dat de bakker te weinig personeel heeft. Inventieve oplossingen, zonder in te boeten op kwaliteit, kunnen uitkomst bieden.'

Stijgende kosten van grondstoffen onontkoombaar

Menting geeft nog een van de gevolgen van de corona-epidemie aan: 'In de supply chain van onze branche zijn veel vanzelfsprekendheden, zoals beschikbaarheid, transport of kwaliteit van grondstoffen, inmiddels niet meer zo vanzelfsprekend. Bakels doet er met haar leveranciers alles aan de gevolgen van onder meer de pandemie tot een minimum beperkt te houden. Toch zijn soms buitensporige stijgingen van de grondstofprijzen onontkoombaar gebleken. Maar als je kijkt naar de huidige trends en de veranderingen in consumentengedrag, dan denk ik dat we met elkaar het momentum misschien moeten pakken, omdat de consument van nu niet meer die van gisteren is en beseft dat kwaliteit en beschikbaarheid hun prijs vragen. De toekomst is nu en voor een leefbare wereld zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.'

Annelies Taams

Annelies Taams

Freelance redacteur