Resultaten gezondheidscheck: stress en rugklachten scoren hoog in de sector

Resultaten gezondheidscheck: stress en rugklachten scoren hoog in de sector
Het is belangrijk de juiste technieken te gebruiken bij het zwaardere werk in de bakkerij, zodat rugklachten misschien voorkomen kunnen worden.

De Persoonlijke Gezondheidscheck onder bakkerijmedewerkers laten een top 5 van belangrijkste stress- en verbeterpunten zien. Rugklachten scoren hoog in de sector.

Lees ook:

Dossier arbo

Afgelopen jaar konden alle medewerkers in de bakkerijsector meedoen met de Persoonlijke Gezondheidscheck. Waar scoort de sector goed op en op welke punten zijn er nog stappen te zetten? Een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten.

De ruim 1500 deelnemers uit de bakkerijsector die meededen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck ontvingen een persoonlijk gezondheidsrapport. Zij hebben hiermee
inzicht gekregen in hun eigen gezondheid.

Met de check is onder andere gekeken naar lichamelijke belasting, werk-privébalans, werkvermogen, burn-out, stress, bewegen en voeding. Ze kunnen met deze informatie, en de tips die ze daarbij kregen, zelf aan de slag om hun gezondheid te verbeteren.

Aanknopingspunten voor bedrijven

De algemene resultaten geven een beeld van de situatie in de bakkerijsector en daarmee aanknopingspunten voor bedrijven. De gezondheidsprofielen worden weergegeven in de vorm van een stoplicht: rood betekent ‘serieus aan de slag’, oranje ‘aan de slag’ en groen ‘goed bezig’. De profielen zijn onderverdeeld in werk, mentale gesteldheid, leefstijl en slaap.

In de afbeelding hiernaast zijn de algemene percentages te zien. In de rode categorie vallen mensen met ten minste één rood profiel. Groen betekent dat deze deelnemers minder dan 3 oranje profielen hebben. Dit is slechts bij 6% het geval. Bij de benchmark zie je hoe de gemiddelde score in Nederland is.

Top 5 verbeterpunten

De kleurprofielen in de afbeelding links laten zien dat er ruimte voor verbetering is. In de top 5 is te zien welke punten in onze sector het minst scoren (afbeelding hieronder). Stress en angstklachten zijn grote risico’s in de bakkerijsector.

Hoewel in de bakkerijsector minder stressklachten voorkomen dan gemiddeld in Nederland (zie cijfers benchmark), geven toch heel wat mensen aan dat ze stressklachten hebben. Ook rugklachten komen veel voor. Dit zijn onderwerpen waar vanuit de bakkerijsector extra aandacht aan kan worden geschonken.

Stress

Er is dieper gekeken naar de achtergronden van stress in de bakkerijsector. Dit is interessant, omdat hier mogelijkheden liggen voor verbeteringen. Werkstress komt meer voor dan stress die ontstaat in de privésfeer.
De volgende factoren kwamen als belangrijkste oorzaken van werkstress naar voren:

• Onvoldoende ontwikkelmogelijkheden (deze staat ook nog los in de top-5)
• Onvoldoende afwisseling: 22%
• Onvoldoende zelfstandigheid: 22%
• Te grote werkhoeveelheid: 22%
• Ervaren ongewenst gedrag: 32%
• Ontnemen werk en bevoegdheden: 14%
• Beledigingen en/of spot: 17%

De groep 25- tot en met 34-jarigen scoren significant slechter op zowel stress als werkstress.

Rugklachten

30 procent van de deelnemers in de bakkerijsector heeft aangegeven rugklachten te ervaren en bij 5 procent zorgt dit voor een verminderd werkvermogen. De bakkersbranche scoort significant slechter dan gemiddeld in Nederland. Lichamelijke klachten zijn vaak het gevolg van langdurige belasting.

Dit lijkt ook naar voren te komen uit de verdiepende cijfers: medewerkers die 2 tot 5 jaar werkzaam zijn in de sector hebben relatief weinig last van rugklachten, maar medewerkers die 35 tot 40 dienstjaren achter de rug hebben, hebben nog vaker klachten dan het gemiddelde.

Verder hangen de klachten, logischerwijs, samen met zwaardere werkzaamheden en zijn het vooral broodbakkers, deegmakers, productiemedewerkers, banketbakkers en inpakkers die rugklachten hebben. Voor deze groepen is het dus belangrijk om te werken aan de juiste technieken en daar dus niet mee te wachten tot de klachten er al zijn!

Bevlogenheid

Een ander interessant element dat van invloed is op het functioneren, is bevlogenheid. Bevlogen medewerkers halen voldoening uit hun werk. Ze voelen zich vitaal en energiek, zijn toegewijd en betrokken en gaan volledig op in hun werk.

Bevlogenheid heeft daarom een positieve invloed op arbeidsprestaties. De bakkerijsector scoort gemiddeld beter op bevlogenheid dan Nederland als geheel. Toch geeft 12 procent aan verminderd bevlogen te zijn. En in de verdiepende gegevens wordt een belangrijk detail zichtbaar: de groep 25- tot 34-jarigen scoort significant slechter op bevlogenheid. Met oog op de toekomst is dit dus een punt van aandacht.

Een verminderde bevlogenheid is vaak het gevolg van factoren die stress veroorzaken en een verstoorde balans in energiebronnen. Wellicht dat ook de ervaren ontwikkelmogelijkheden in het vak samenhangen met de bevlogenheid, want ook daar scoren de jongere leeftijdsgroepen relatief slecht op. Het betrekken van medewerkers bij wat er sneller, handiger, beter of klantgerichter kan, kan een positieve uitwerking op de bevlogenheid hebben.

Goed bezig

Er zijn ook punten waarop de bakkerijsector juist bovengemiddeld goed scoort. Veel is gerelateerd aan goede samenwerking. Er wordt door veel deelnemers aangegeven dat ‘we op elkaar kunnen rekenen’. Dat geldt zowel voor collega’s als voor leidinggevenden. De werk-privébalans is over het algemeen goed op orde en depressieve klachten komen relatief weinig voor.

Kijk voor nog meer resultaten op www.veiligengezond.nl/persoonlijke- gezondheidscheck.