Risico-inventarisatie en -evaluatie met effect

Risico-inventarisatie en -evaluatie met effect
Gebruik van een zeef bij het strooien van grondstoffen geeft veel minder blootstelling dan strooien met de hand. Foto: Oscar van der Wijk

Weten waar je mee bezig bent en weten wat je moet doen. Dat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten om veilig en gezond te kunnen werken in het bakkersbedrijf. Banketbakkerij Wesseling maakte hiervoor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en update die nu. Bakkerij Steenbergen ging aan de slag met het verdiepende stofbeheersingsplan: 'Het valt ontzettend mee wat je moet doen.'

Weten waar je mee bezig bent en weten wat je moet doen. Dat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten om veilig en gezond te kunnen werken in het bakkersbedrijf. Banketbakkerij Wesseling maakte hiervoor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en update die nu.

Bakkerij Steenbergen ging aan de slag met het verdiepende stofbeheersingsplan: ‘Het valt ontzettend mee wat je moet doen.’

Weten waar je mee bezig bent, gaat verder dan het technisch-inhoudelijke van het bakkersvak. Met welke apparatuur werk je? Welke producten zijn er in de omgeving aanwezig? In welke omstandigheden werk je? En wat zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die hieruit voortkomen? Met de RI&E loop je op een gestructureerde manier alle mogelijke risico’s na. Denk aan lichamelijke belasting, machineveiligheid en (gevaarlijke) stoffen, maar ook aan werkdruk en agressie of pestgedrag. Met het stofbeheersingsplan ga je dieper in op de specifieke risico’s en maatregelen om bakkersastma en bakkers-eczeem te voorkomen. En met de speciale actie voor de Week van de RI&E is het extra aantrekkelijk om die stofbeheersing nu écht eens aan te pakken.

Stofvrij werken

Blootstelling aan meelstof is een specifiek aandachtspunt in de bakkerijsector. Doordat je in de bakkerij dag in dag uit, jaar in jaar uit in contact komt met meelstof, kun je allergisch worden. Bakkersastma en bakkerseczeem zijn voorbeelden van de effecten die dit heeft op de gezondheid. Helaas komt het met regelmaat voor dat iemand ziek gemeld moet worden en vanuit de ziektewet ander werk moet zoeken buiten de sector, omdat de allergische klachten te erg zijn geworden. Zaak dus om die blootstelling tot het minimum te beperken.

Roger Steenbergen, eigenaar van ambachtelijke Bakkerij Steenbergen in Ruinen, heeft met behulp van het stofbeheersingsplan de nodige maatregelen genomen om de blootstelling aan meelstof te reduceren. ‘Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je gebruikmaakt van het stofbeheersingsplan, krijg je gelijk handige tips over hoe je werkmethodes kunt aanpassen. Met weinig middelen is er een groot verschil te maken. Het gaat niet om dure investeringen in afzuigsystemen, het zit hem vooral in hoe je werkt. Met een paar simpele methodes voorkom je dat meel gaat stuiven.’

Het stofbeheersingsplan voor bakkerijen bestaat uit een korte vragenlijst waarmee de specifieke risico’s op blootstelling worden nagelopen. Met de directe verwijzingen naar de praktische oplossingen op Blijmetstofvrij.nl kunnen de juiste maatregelen worden genomen om op een gezonde manier te blijven werken in dit mooie vak.

Niet te moeilijk

Het viel Steenbergen ontzettend mee wat er moest worden gedaan. ‘Doe er niet te moeilijk over. Je zult zien dat het heel eenvoudig is om te voldoen aan de eisen. Het gaat om de bewustwording bij het personeel.’

Steenbergen vervolgt: ‘Wij hebben ons personeel opgeleid in de juiste werkmethodes: hoe leeg je een meelzak, laat je strooibloem rustig op de werkbank vallen of stuif je met een grote boog, gebruik van een stofzuiger in plaats van een bezem om schoon te maken. Het zit nu echt in ons systeem en kost dus ook geen tijd meer. Alleen als er nieuw personeel is, hebben we het er nog expliciet over. Het mooie is ook dat dat vanzelf gaat: als er een stagiair komt die ouderwets gaat verstuiven, wordt er gelijk gecorrigeerd, want zo doen wij dat hier niet. Verder doen we nog mee aan het onderzoek grondstofallergie, waarbij wordt onderzocht bij werknemers of er een risico op grondstofallergie is.’

Bijkomend voordeel is dat het ook veel prettiger werkt als het minder stoffig is. Steenbergen: ‘Deze manier van werken kost niet meer tijd, maar de bakkerij ziet er veel schoner uit. Dat is prettig voor jezelf en het oogt ook beter als er mensen langskomen. De aandacht voor veilig en gezond werken in de bakkerij geeft ook een positief gevoel bij nieuw personeel. Er is aandacht voor elkaar. Ik vind dat het ook wel je plicht is als werkgever om goed te zorgen voor je personeel.’

Arbo-catalogus

Er is een branche-RI&E ontwikkeld voor industriële bakkerijen waarin de risico’s in de bakkerij stapsgewijs worden doorgelopen (Rie.nl/instrumenten/bakkerijen). In de arbo-catalogus voor de bakkerij vind je maatregelen (Arbocatalogusbakkerij.nl) om deze risico’s aan te pakken. Voor ambachtelijke bakkerijen is er geen goedgekeurde branche RI&E, zij kunnen het best contact opnemen met hun arbodienst. Soms biedt de verzuimverzekeraar ondersteuning op dit gebied. Frank Wesseling van Banketbakkerij Wesseling maakt hiervan gebruik.

Wesseling: ‘Enige tijd geleden gleed een verkoopster uit in de winkel en brak daarbij haar pols. Ik ben daarvoor aansprakelijk gesteld. De inspecteur kwam langs en vroeg mij naar mijn RI&E. Die had ik wel, maar die was verouderd. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Daarom wil ik de RI&E geüpdatet hebben. Niet alleen om dit soort problemen te voorkomen, maar ook omdat ik het belangrijk vind dat mijn medewerkers veilig kunnen werken.’

RI&E-abonnement

Wesseling hoorde over het RI&E-abonnement van Beon Risk. Met dit 3-jarige abonnement wordt de RI&E uitgevoerd, getoetst en het bijbehorende plan van aanpak opgesteld. Ook in de twee volgende jaren wordt het plan van aanpak besproken. ‘Op die manier blijft er aandacht voor de RI&E en mogelijke verbeteringen en blijft de RI&E up-to-date.’

Actie Week van de RI&E

Maak een stofbeheersingsplan en ontvang gratis een zak stuifarme strooibloem én maak kans op een bedrijfsuitje t.w.v. €500.

Van 17-21 juni vindt de 5e Week van de RI&E plaats, deze keer met als thema Beroepsziekten te lijf met de RI&E. Bakkersastma en bakkerseczeem zijn twee beroepsziekten in de bakkerijsector. Deze ernstige allergische reacties ontstaan door langdurige blootstelling aan meelstof. In iedere bakkerij vormt dit een risico. Daarom moet blootstelling aan meelstof zoveel mogelijk worden beperkt.

•Iedere bakkerij die een stofbeheersingsplan invult of updatet en drie maatregelen instuurt die worden genomen om blootstelling te voorkomen, ontvangt gratis een zak stuifarme strooibloem.
•Onder de inzenders wordt 1x een bedrijfsuitje ter waarde van €500 verloot!

Meer informatie en aanmelden: Veiligengezond.nl/weekvanderie