Meten is weten

Cijfers zijn belangrijk in ons leven. Ze geven houvast. Ze geven richting. Het begint al vóór je geboorte: hoeveel weken nog? Op je eerste dag op...