Anne Mieke Ravenshorst

De invloed van muziek op de beleving van eten kwam de afgelopen maand een paar keer voorbij. Het is interessant.