Anne Mieke Ravenshorst

De examens om de titel Meester Boulanger of Meester Patissier te halen worden eens in de drie jaar gehouden. Voorafgaand moeten kandidaten een heel...