Stuur op cijfers die ook echt kloppen
Onduidelijke data delen heeft geen zin
Regeren is vooruitzien
Heerlijk & Heerlijk scherpt visie aan