nieuws

Bakkerspanel opgericht om kennis te vergaren en te delen

Strategie 1434

Kennis verzamelen en delen kan de ambachtelijke bakkers nu en in de toekomst helpen om hun bedrijven (nog) succesvoller te maken. Het Nederlands Bakkerspanel gaat van juni elke vier maanden een enquête houden onder ambachtelijke bakkers in brood en banket.

Bakkerspanel opgericht om kennis te vergaren en te delen
Foto: Bakkerspanel

Sinds 2018 bestaat het Bakkerspanel in België. Een groot aantal fabrikanten maakt gebruik van de inzichten en de uitkomsten van het Bakkerspanel zijn ook een bron voor vakbladen. Samen met Het Nederlands Kokspanel van GROUP7 en voorstaande fabrikanten is gekeken naar de mogelijkheden voor de lancering van Het Nederlands Bakkerspanel.

Enquête onder ambachtelijke bakkers

Vanaf juni 2019 gaat elke vier maanden Het Nederlands Bakkerspanel een enquête houden onder ambachtelijke bakkers in brood en banket. Het is een uniek initiatief in de Nederlandse markt. Iedereen die actief is in de markt voor brood en banket kan straks over nuttige en complete informatie beschikken om strategie en marktbewerking te bepalen.

De consument verandert

Jeroen Claessens, zaakvoerder Alert Marktonderzoek en initiatiefnemer van Het Nederlands Bakkerspanel: ‘De markt is op zoek naar inspiratie en toekomstperspectief. De fabrikanten en leveranciers die ik spreek willen de bakkers hier graag bij helpen. Verder zijn veranderende consumentenwensen en verwachtingen die jonge bakkers hebben van moderne bedrijfsvoering redenen om die verandering in gang te zetten. Hier is kennis rechtstreeks uit de markt voor nodig.’

Uit gesprekken met bakkers zijn al enkele belangrijke uitdagingen naar voren gekomen:

  • Hoe krijg ik de consument weer naar mijn winkel?
  • Hoe kan ik mij onderscheiden van retail en mijn collega bakkers?
  • Hoe geef ik invulling aan afzet buiten mijn eigen winkel(s)?
  • Hoe kan ik zorgen, dat ik geen ‘nee’ tegen klanten hoef te zeggen, zonder veel derving?
  • Hoe maken we het bakkersvak aantrekkelijker voor jonge mensen?
  • Hoe verandert de bakker van producent in een ondernemer?
  • Hoe ga ik om met opvolging?
  • Hoe zorg ik voor duurzame inzetbaarheid van mijn werknemers?

Privacy is gegarandeerd

‘Bakkers kunnen via onze online enquêtes hun mening geven over producten en bedrijfsvoering. Deze gegevens worden vertaald naar marktcijfers, welke worden gepresenteerd in interessante themarapportages. De antwoorden worden zonder persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt, zodat anonimiteit is gegarandeerd.’

Naast de enquêtes onder ambachtelijke bakkers wordt jaarlijks een enquête gehouden onder consumenten over hun aankoopgedrag over alle kanalen (zowel retail, ambulant als bakker) heen voor brood en banket en wat zij hierbij belangrijk vinden. Het kijken naar de markt van brood en banket vanuit de zijde van de bakker en de consument gaat zeker interessante inzichten opleveren.

Tips om uw zaak te verbeteren

Bakkers krijgen als dank voor hun mening na elke bevraging een e-mailnieuwsbrief waarin resultaten uit de enquêtes onder bakkers en consumenten worden vertaald naar nuttige tips voor hun zaak. Zo kunnen bakkers denken aan tips om klanten via sociale media naar hun zaak te trekken, hoe de bakker zich kan onderscheiden van andere bakkers en de retail, maar ook hoe zij slimmer kunnen werken, waardoor het werk aantrekkelijker wordt.

Deelname

Claessens vraagt om de medewerking van de ambachtelijke bakker: ‘De inzichten in de markt voor brood en banket zijn alleen mogelijk met de medewerking van de bakkerij aan onze bevragingen. De bakkers die wij hebben gesproken geven aan, dat zij het liefste deelnemen via een online enquêtes via e-mail, die zij op een door hun gewenst tijdstip kunnen invullen. Houd uw e-mail in de gaten. In juni ontvangt u van Het Nederlands Bakkerspanel een e-mail met een link naar onze eerste enquête.’

Reageer op dit artikel