nieuws

Beko OmzetBarometer sluit 2018 0,7 procent lager af dan 2017

Strategie 504

De Beko OmzetBarometer sluit het jaar 2018 af met een min van 0,7 procent ten opzichte van het jaar 2017. De 2,1 procent hogere gemiddelde besteding is voor het grootste deel toe te schrijven aan een hogere prijs voor de producten. Het aantal kassabonnen bleef afgelopen jaar 2,7 procent achter bij het voorgaande jaar.

Beko OmzetBarometer sluit 2018 0,7 procent lager af dan 2017
Afbeelding: Beko OmzetBarometer

De omzet gedurende het jaar kende een grillig verloop. De vroege Pasen was niet in het voordeel van de bakker en ook gedurende de warme zomer liep de omzet een forse deuk op. Toch laten de cijfers van het derde kwartaal niet een dramatisch verschil zien. Ten opzichte van het eerste half jaar herstelde het aantal kassabonnen zich zelfs iets. Beko Advies denkt dat de zomer op het totaal maximaal 0,5 procent aan omzet heeft gekost. De verschillen per locatie konden echter groot zijn. Een winkel in een overdekt winkelcentrum leverde veel meer in dan winkels op andere locaties. Gedurende de warme zomer zocht de consument alleen een overdekt winkelcentrum op wanneer dat echt niet anders kon.

Prijsverhogingen

In de opeenvolgende jaren is de omzet jaar op jaar wel iets gestegen, maar voornamelijk ingegeven door prijsverhogingen. In 2018 was er voor het eerst sprake van een omzetdaling. In de jaren daarvoor was de stijging van de gemiddelde besteding juist voldoende om de omzet iets te laten stijgen dan wel op hetzelfde peil te houden als het voorgaande jaar. Laat echter onverlet dat met in het achterhoofd de gestegen loonkosten en de gestegen operationele kosten de resultaten in menig bedrijf onder druk kwamen te staan. De productiviteit kwam uit op een bedrag van €82,14. Dit verschilt niet wezenlijk van het jaar daarvoor.

Alle hevigheid

De slag om de consument woedt in alle hevigheid. De supermarkten omarmen de versgroepen waaronder brood als mogelijkheid om zich te onderscheiden van de concurrentie. Gelukkig liggen er nog voldoende kansen om zich te onderscheiden, maar de ambachtelijke bakker kan zich geen pas op de plaats meer permitteren. De kwaliteit zal elke dag top moeten zijn.

Niet gemakkelijk

Bovendien is het voor ambachtelijke versspecialisten in het algemeen op dit moment niet gemakkelijk. Nederland is als het om de dagelijkse boodschappen gaat, het goedkoopste land van Europa. Alleen de Britten en de Portugezen betalen minder voor de dagelijkse boodschappen. De oplossing zal onder andere moeten worden gezocht in het feit dat de winkel aantrekkelijk moet zijn voor de consument. Dat zit in inrichting, deskundig personeel en een uitmuntend en vooral lekker product. Het is nog te vaak ‘middle of the road’. Er staan voor 2019 dus de nodige uitdagingen op de agenda, volgens Beko Advies.

Gratis meedoen

De Beko OmzetBarometer is een initiatief van Beko. Meedoen is gratis. ‘De Beko OmzetBarometer kunt u gebruiken op elk gewenst moment en op elke locatie. Simpel invoeren leidt tot waardevolle getallen en grafieken’, aldus Beko Advies.

Neem contact op met Beko Advies om u op te geven voor de Beko OmzetBarometer, tel. (088) 202 32 00 of e-mail info@beko-advies.nl.

Foto's

Reageer op dit artikel