nieuws

Boek over dossieropbouw en ontslag

Strategie 43

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het veel lastiger geworden om disfunctionerende werknemers te ontslaan. In de herziene derde editie van het boek ‘Dossieropbouw en ontslag’ – dat deze week verschijnt – vertelt de arbeidsrechtjurist Margit Eijsenga hoe het nieuwe ontslagrecht in de praktijk uitpakt en welke stappen nodig zijn om over goede dossiers te beschikken. Hoe vul je consequent het dossier? Wanneer is een dossier ‘ontslagrijp’? Hoe schrijf je een goede brief?

Boek over dossieropbouw en ontslag

‘Een goed dossier is inmiddels cruciaal om afscheid te kunnen nemen van een disfunctionerende medewerker’, zegt Margit Eijsenga. ‘Werkgevers moeten daarom snel stappen gaan zetten om ervoor te zorgen dat er structureel aandacht is voor dossieropbouw. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijke functieomschrijvingen hebben en ze zijn binnenkort ook verplicht om scholing aan te bieden als dat nodig is om te kunnen blijven functioneren. Vaak beginnen werkgevers pas met dossieropbouw als ze direct van een werknemer af willen. En dan zijn ze te laat.’

Merendeel ontslagverzoeken afgewezen

Uit recente rechtspraak blijkt dat het merendeel van de ontslagverzoeken van werkgevers door rechters wordt afgewezen. De werkgever zit dan met een flink verstoorde relatie en een slechte onderhandelingspositie om alsnog van de werknemer af te komen.

Werkgevers krijgen alleen nog toestemming om een problematische werknemer te ontslaan als ze overtuigend kunnen aantonen dat er sprake is van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of verwijtbaar handelen. Ook moeten ze kunnen laten zien dat ze hun uiterste best hebben gedaan om de ontstane situatie te voorkomen, door een goed verbetertraject aan te bieden.

Wat ook blijkt uit recente rechtspraak is dat, in tegenstelling tot voorheen, een lang dienstverband niet per se om een lang verbetertraject vraagt. In bepaalde gevallen kan dus met een relatief kort traject worden volstaan, mits dossieropbouw op de juiste wijze wordt gedaan.

Steeds weer blijkt dat veel werkgevers niet weten hoe zij een goed dossier opbouwen. Dossieropbouw vraagt in eerste instantie om lef en duidelijkheid. Leidinggevenden moeten met hun medewerkers durven bespreken wat ze van hen verwachten en wat er niet goed gaat. Ten tweede moeten ze die gesprekken en de afspraken die ze maken vastleggen in het dossier. Goede dossieropbouw maakt van een werkgever een goede werkgever. Want wie voldoet aan de eisen van een goed dossier, die heeft de begeleiding van medewerkers goed geregeld.

Boek

De arbeidsrechtjurist Margit Eijsenga is mede-eigenaar van Het Arbeidsrechtkantoor. Ze heeft ruime praktijkervaring in het ontslagrecht bij gerenommeerde advocatenkantoren. Regelmatig verzorgt ze workshops over dossieropbouw. Het boek Dossieropbouw en Arbeidsrecht is via internet verkrijgbaar.

Reageer op dit artikel