nieuws

Initiatiefnemers Bakkerijopvolgersgezocht.nl ‘niet ontevreden’ met resultaten

Strategie

De partners achter de website Bakkerijopvolgersgezocht.nl zijn anderhalf jaar na de start van hun initiatief om startende bakkers te werven ‘niet ontevreden’ over de behaalde resultaten: 45 aanmeldingen, ruim dertig serieuze kandidaten, waarvan er inmiddels tien zijn gestart.

Initiatiefnemers Bakkerijopvolgersgezocht.nl ‘niet ontevreden’ met resultaten
Afbeelding: Bakkerijopvolgersgezocht.nl

Begin 2014 hebben 3W Makelaars, Beko Advies, Bouwer & Officier, Flynth, de NBOV en TenBa BV de handen ineengeslagen om startende bakkers te werven. Inmiddels is dit initiatief alweer ruim anderhalf jaar actief om starters in de bakkerijbranche te begeleiden naar het starten of overnemen van een bakkerij.

Enthousiast

‘Natuurlijk willen we altijd meer’, begint één van de initiatiefnemers. ‘Maar, na anderhalf jaar zijn we toch enthousiast over wat we tot nu toe bereikt hebben’, vult hij direct aan. ‘Van 45 aanmeldingen zijn er ons inziens ruim 30 serieuze kandidaten. Inmiddels zijn er tien een bakkerij begonnen of hebben een bestaande bakkerij overgenomen.’

Erg moeizaam

Alle initiatiefnemers erkennen dat de markt voor vraag en aanbod in de bakkerij nog steeds erg moeizaam is. Op zich zijn er starters, maar gezien het aantal bedrijven dat de komende jaren moet worden verkocht, blijft het een serieus aandachtspunt voor de bakkerijbranche. Daarnaast is vaak een complex samenspel, wat uiteindelijk tot een succesvol resultaat moet leiden. Niet alleen de goede match is belangrijk, maar ook factoren als ondernemerschap van koper en verkoper, daad- en wilskracht, financiering en goede begeleiding spelen een belangrijke rol.

Drie categorieën

In principe kan de groep starters volgens de initiatiefnemers worden verdeeld in drie categorieën:

  • De reactieve kandidaten: De eerste is de groep enigszins terughoudende kandidaten. Deze groep bestaat uit kandidaten waarvan er eigenlijk geen sprake is van bijvoorbeeld eigen vermogen, in combinatie met te weinig wils- en daadkracht in combinatie met onduidelijke wensen en eisen. Vaak spelen voor deze kandidaten ook op de achtergrond persoonlijke situaties een rol, zoals bijvoorbeeld een partner die (nog) niet achter de keuze staat en dergelijke
  • De actieve kandidaten: De tweede groep is gewoon zoekende, maar heeft de juiste match nog niet kunnen maken. Deze groep wordt zeker als aankomend ondernemers gezien en heeft vaak een helder en duidelijk pakket van eisen.
  • De pro-actieve kandidaten: De derde groep is de groep die duidelijk een visie heeft en met of zonder goed advies gewoon gaat starten. Dit zijn de pro-actieve kandidaten. Ze hebben vaak een duidelijk doel, een duidelijke richting, goed vooronderzoek en beschikken over eigen vermogen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit voornamelijk de groep is die inmiddels al een bedrijf begonnen is.

Eigen netwerk

Alle deelnemers van het initiatief zijn het wel erover eens dat een deel van al deze kandidaten waarschijnlijk ook wel zonder dit initiatief zoekende of startende was geweest. Immers alle partijen hebben kandidaten die het afgelopen jaar ook via hun eigen netwerk bakkerijen zijn begonnen of hebben overgenomen.

Erkenning

Het initiatief is door de door henzelf opgestelde proeftijd gekomen en zal dus blijven voortbestaan. Alle partijen erkennen het belang van hun bijdrage aan het actief zoeken en koppelen van starters binnen de bakkerijbranche. En kunnen hun eigen belangen als discretie en anonimiteit van ieders klanten in stand houden, terwijl er toch onderlinge afstemming is over mogelijke matches tussen vraag en aanbod.

Niet alleen opvolgers

Bakkerijopvolgersgezocht.nl richt zich niet alleen op opvolgers zoals de naam wellicht doet denken. Ook starters die helemaal nieuw beginnen, zij-instromers die een bakkerij willen starten of kinderen die de bakkerij van hun ouders gaan overnemen, kunnen gebruikmaken van de kennis van de deelnemende partijen.

Reageer op dit artikel