nieuws

Kamp: wetgeving als franchisecode-overleg strandt

Strategie

Kamp: wetgeving als franchisecode-overleg strandt
Minister Henk Kamp. Foto: Rijksoverheid

Indien het de franchisesector niet lukt om samen tot een gezamenlijke gedragscode te komen, is wetgeving een serieuze mogelijkheid. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het feit dat franchisenemers en franchisegevers in september niet tot een overeenkomst voor een Nederlandse Franchise Code (NFC) zijn gekomen.

Op 16 juni is het concept van de NFC, dat op verzoek van Kamp is opgesteld door een schrijfcommissie van franchisegevers en -nemers, ter consultatie aangeboden aan de sector. Aanvankelijk werd door de schrijfcommissie verwacht het proces begin september te kunnen afronden. Door het aantal en de omvang van de reacties is dit niet haalbaar gebleken. Zo werd de normstelling in de conceptcode als te rigide ervaren, waardoor toepassing van de code voor bepaalde franchiseketens bemoeilijkt zou worden. Ook waren er in delen van de franchisesector zorgen over een voldoende mate van inhoudelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de code.De schrijfcommissie heeft aangegeven de ontvangen commentaren over inhoud en proces te zullen gebruiken in het verdere proces.

Zelfregulering

Tijdens een ‘franchisedebat’ over de code op 3 september heeft Kamp de sector opgeroepen om op basis van overleg en vertrouwen versneld stappen te zetten naar zelfregulering. De commissie verwacht het proces nog dit jaar te voltooien. Dit proces is tot zover vanuit het ministerie gefaciliteerd en zal waar nodig worden geïntensiveerd. Indien het de sector niet lukt om samen tot een gezamenlijke gedragscode te komen, is wetgeving een serieuze mogelijkheid. Het heeft echter vooralsnog de voorkeur van Kamp om de samenwerking tussen franchisegever en -nemer in goede banen te (laten) leiden door in onderling overleg vastgestelde spelregels en een sectorspecifieke geschillenregeling. Zelfregulering werkt sneller dan wetgeving, speelt makkelijker in op nieuwe trends, voorkomt dat partijen tijdens de (langdurige) weg naar de rechter verder gebrouilleerd raken en het beperkt de kosten van procedures, betoogt de minister.

Reageer op dit artikel