blog

The times they are a-changin

Strategie Voor abonnees 415

Nobelprijswinnaar Bob Dylan zong het in 1964 al uit volle borst: The times they are a-changin’. Maar verandering is van alle tijd. Sterker nog; feitelijk is de enige constante factor in het leven de verandering. Dus ook in 2019.

The times  they are a-changin

Tijdens de februaribijeenkomst van het Genootschap voor de Bakkerij werd duidelijk in welke mate sommige bakkers de actuele veranderingen oppikken: de één kijkt naar buiten, luistert naar de mensen en verandert op basis van een onderbuikgevoel; …