blog

Personeel gezocht

Strategie 443

Personeel gezocht

De groeicijfers van de Nederlandse economie laten voor 2018 een mooie groei zien. Inmiddels is het aantal werklozen in Nederland onder de 400.000 beland (januari 2018). Dat is nog net iets boven de 4 procent van de beroepsbevolking. De jeugdwerkloosheid is inmiddels lager dan voor het begin van de crisis van 2008. Ook de werkloosheid onder het oudere gedeelte van de beroepsbevolking vertoont een behoorlijke daling.

Dat is goed nieuws voor zowel werkgevers als werknemers. Door de hogere participatiegraad wordt de totale koopkracht enorm vergroot. Dat leidt automatisch weer tot meer bestedingen en bakkerij- en broodomzet.

Ook in de arbeidsverhoudingen veranderen zaken zich in positieve zin. Alhoewel veel van deze nieuwe werknemers op een tijdelijk contract worden aangenomen, stijgt in totaliteit het aantal mensen met een vast contract veel harder. Dagblad Trouw meldde reeds in het begin van dit jaar dat het aantal vaste contracten in 2017 met 112.000 is gestegen en dat het aantal flexcontracten in het vierde kwartaal van 2017 met maar liefst 32.000 was afgenomen. Met andere worden: de werkgelegenheid groeit in Nederland en het aantal vaste banen neemt verder toe. Positieve ontwikkelingen.

Echter, de keerzijde van deze ontwikkeling is dat vacatures in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt lastiger zijn in te vullen. Vacatures voor technische medewerkers of leidinggevende functies staan langer open of moeten via detachering worden ingevuld. Of gewoon op uurbasis worden ingehuurd.

Voor de langere termijn zou deze situatie een stimulans moeten zijn voor jongeren om technische opleidingen te gaan volgen die een mooie opstap zijn voor uitdagende jobs in de bakkerijbranche. De verdiensten zijn goed geregeld in de cao en de toeslagen staan borg voor een mooi eindmaandloon. In die opleidingen komen buiten vakinhoudelijke zaken ook allerlei productieaspecten en leidinggevende vaardigheden om de hoek kijken. Als branche zullen wij alle zeilen moeten bijzetten om deze beroepseisen op een goede wijze in de opleiding vak- en productietechniek geborgd te krijgen.

Dat is – los van de ontwikkelingen in de Nederlandse demografie – wellicht de meest belangrijke uitdaging voor de toekomt van de bakkerijbranche.

Reageer op dit artikel