blog

Zonne- en windenergie profijtelijk voor bakker

Strategie

Zonne- en windenergie is voor bakkers profijtelijk. Dat staat als een paal boven water.

Zonne- en windenergie profijtelijk voor bakker

De ontwikkelingen gaan razendsnel. In 2016 steeg de opgewekte hoeveelheid zonne-energie met 20%. Het jaar daarop verdubbelde dit groeipercentage zich: 40% meer opgewekte hoeveelheid zonne-energie in 2017 ten opzichte van 2016 (bron: CBS en Duurzaambedrijfsleven.nl). Ook de hoeveelheid opgewekte windenergie nam fors toe. In 2017 is er een stijging van 30%.

Opgewekte energie              2016                            2017
Wind                                             7.900 Gigawatt           10.900 Gigawatt
Zon                                                1.500 Gigawatt            2.100 Gigawatt

Het zijn mooie groeicijfers. In 2017 wordt al 10% van het energieverbruik in Nederland door zon-/windenergie opgewekt. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. In het Energieakkoord van 2013 hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken om in 2020 14% van de Nederlandse energiebehoefte duurzaam op te wekken. Om door te groeien naar 16% in 2023.

Nu gezinnen en bedrijven steeds meer vragen om duurzame energieopwekking, is de prijs per eenheid fors gedaald. Met de bestaande subsidiemaatregelen is een terugverdientijd van rond de 4 à 5 jaar zeker mogelijk. Hierbij komt dat energieprijzen op basis van traditionele fossiele grondstoffen inmiddels het laagste prijspunt achter zich hebben gelaten en naar verwachting zullen stijgen. Het is mijn overtuiging dat de genoemde groei de komende jaren zal versnellen.

Het is mooi te zien dat diverse bakkerijondernemingen, zowel in het ambacht als de industrie, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken en reeds hebben geïnvesteerd in duurzame energie. Het mes snijdt bij deze ondernemers aan meer kanten. De duurzame bedrijfsvoering wordt fundamenteel opgezet waardoor het imago wordt versterkt; het bedrijf wordt er (op korte termijn) financieel beter van; het milieu wordt minder belast doordat de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Dus zowel op korte termijn als op lange termijn is dat voor bedrijf en milieu een goede en profijtelijke zaak.

Daarom zou ik aan alle bakkerijondernemers een oproep willen doen: ga eens kijken bij collega’s die je reeds zijn voorgegaan in de energietransitie. En laat je overtuigen van de profijtelijkheid en de mogelijkheden. Ik geef graag een aantal adressen om te gaan kijken.

Reageer op dit artikel