blog

Ga voor impact!

Strategie 954

Voor veel bedrijven begint MVO bij het laaghangende fruit: bewegingsmelders voor het licht, minder printen, afvalscheiding en sponsoring van de lokale voetbalvereniging. Stuk voor stuk zeer positieve acties die we zeker niet moeten laten. Maar kom je er iedere morgen je bed weer voor uit? ‘Nee’, geldt voor de meesten van ons. Het probleem is de identiteitsloosheid van dergelijke quick wins. En, hoewel alle kleine beetjes natuurlijk helpen, je gaat er ook niet echt hét verschil mee maken… Wil je wél inspireren met MVO? Enkele tips.

Ga voor impact!

Ga voor product- en/of plaatsgebonden maatschappelijke thema’s. MVO moet aansluiten op de identiteit van je bedrijf. Duurzame koffie inkopen is goed (zeker doen!). Maar is de specialiteit van het huis krentenwegge, dan is het relevanter om een punt te maken van de kinderarbeid in deze keten. Praat ook met lokale bestuurders over de maatschappelijke uitdagingen in jouw gemeente en kijk in hoeverre je hier, vanuit je corebusiness, een verschil kunt maken.

Volg je hart. Het vuur laait sneller op als er van binnen al iets smeult. Begin dus met een thema dat je nauw aan het hart ligt. Iets waar je met vuur over kunt vertellen. Voor de een is dit klimaatverandering, voor de ander voedselverspilling en voor weer een ander sociale ongelijkheid.

Kies voor impact. Begin daar waar je impact én je invloed het grootst is. Wil je wat doen aan klimaatverandering? Bepaal dan eerst welke bedrijfsactiviteiten de meeste CO2-uitstoot veroorzaken en wat jij kunt doen om deze te verlagen.

Aim high! Klein beginnen is prima, maar stel wel een hoger doel. Dus niet: ‘We willen zo min mogelijk energie verbruiken’, maar: ‘Wij worden de eerste klimaatneutrale bakkerij van Nederland’. Geen: ‘Extra stageplekken creëren’, maar: ‘Hét leerbedrijf van de toekomst worden’. Een dergelijk ambitieus doel brengt meer creativiteit in mensen naar boven. Mits je het doel tijdgebonden maakt en in grote lijnen kunt vertellen hoe je daar wilt komen.

Inspiratie nodig? Google de volgende bedrijven eens!

  • Happytosti – The best social sandwich.
  • FairPhone – De modulaire telefoon met een duurzaam ontwerp.
  • Driekant Zutphen – Biologische bakkerij & Opleidingscentrum.
  • Moyee – The worlds first fair chain coffee.
  • G-Star – RAW for the oceans.
Reageer op dit artikel