blog

Samen werken is samenwerken

Strategie

Samen werken is samenwerken

Samen werken is samenwerken. Deze vier woorden betekenen voor mij heel veel. In de bakkerijen wordt samengewerkt aan een fantastisch en gezond product. Veelal is sprake van jarenlange samenwerkingsverbanden. Dat is een teken dat mensen het goed met elkaar hebben. Natuurlijk zijn er altijd wel ‘dingetjes’. Maar is dat niet in elk samenwerkingsverband?

Enige tijd geleden had ik een gesprek op Radio1 met Mariëtte Patijn van de FNV. Zij is de arbeidsvoorwaardencoördinator van die vakbond (schitterend woord overigens voor Wordfeud). De toon van Patijn was verwijtend naar werkgevers en vol van polarisatie. In dat gesprek heb ik haar aangegeven dat deze polariserende opstelling alleen maar tot verharding leidt. En niet tot samenwerking. Geef bestuurders de ruimte en ga niet zo centraal alles regelen. Branches zijn verschillend, hebben elk hun eigen cultuur en eigenaardigheden. Daar wilde ze niets van weten. Ik heb haar toen aangegeven dat het niet goed is als alles vanuit ‘het Politbureau aan de A2’ (het nieuwe hoofdkantoor van de FNV bij Utrecht) wordt beslist.

Groot was mijn teleurstelling toen vervolgens in de Telegraaf van 15 juni een artikel stond waarin Patijn zei: ‘Er komt geen nieuw akkoord over de arbeidsmarkt’. Met andere woorden: de FNV gooide de deur dicht ten aanzien van gesprekken over hervorming van de arbeidsmarkt. Zaken die wij in de branche via een cao voor het Bakkersbedrijf regelen.

Zo’n radicale opstelling is een slechte zaak. Werkgevers en werknemers in de bakkerijbranche zijn gebaat bij aanpassingen van de afspraken in de werkrelatie. De maatschappij van nu vraagt hierom. Mijn vraag aan Patijn is dan ook: waarom ijzeren-Heinig vasthouden aan oude afspraken? Ik constateer in deze opstelling een grote mate van (onterecht) wantrouwen bij de FNV richting werkgevers. Een houding die feitelijk contraproductief is.

Deze radicale opstelling van de FNV is geen fijn uitgangspunt als we kijken naar de bakkerijbranche. Bij NVB-ondernemers leeft breed de wens te komen tot een nieuwe branchebrede cao waarin recht wordt gedaan aan de belangen van werkgevers én werknemers. Dat doe je niet door tegenover elkaar te staan, maar met elkaar en naast elkaar een klus te klaren. Zoals elke dag in de bakkerijen gebeurt. Samen werken is tenslotte samenwerken. En daarbij geldt nog altijd: It takes two to tango.

Reageer op dit artikel