blog

Pak uw voorsprong!

Strategie

Pak uw voorsprong!

De grote voedingsmiddelenproducenten hebben de afgelopen jaren wereldwijd 10 procent van de markt verloren. Hoe dit komt? Eén woord: vertrouwen. Of liever gezegd: het gebrek eraan. Door de almaar toenemende complexiteit van producten en de achterliggende productieketens lijkt men de controle kwijt, is de klant het spoor bijster. Tel hier een paar grote voedselschandalen en de kracht van sociale media bij op en je begrijpt waarom voedselvertrouwen Hot Topic is op vrijwel ieder groot voedselcongres.

De grote voedselproducenten zijn zich er terdege van bewust dat gebrek aan vertrouwen een groot probleem is en zij zoeken naarstig naar methoden om het tij te keren. Ook onderling is het vertrouwen weg. Dus wat doen we? Verdere schaalvergroting (minder leveranciers geeft minder risico), meer vragenlijsten, meer certificering, onaangekondigde audits, meer informatie en keurmerken op de verpakking. Onze controledrang beleeft hoogtijdagen.

Deels is dit denk ik terecht en onvermijdelijk. Maar het voelt ook als een gemiste kans dat de discussie over vertrouwen nauwelijks gaat over de kern van het probleem: de focus op prijs (een zo laag mogelijke!) en het gebrek aan echt persoonlijk contact.

Daarmee doel ik niet per definitie op fysiek persoonlijk contact. Ik heb het over contact op persoonlijk niveau. Welke waarden vinden we belangrijk in ons leven en hoe vertaalt dit zich naar onze bedrijfsvoering en ons aankoopgedrag? Waar zullen de meesten van ons aan terugdenken aan het einde van ons leven? Aan onze bankrekening of aan de waardevolle persoonlijke momenten die we hebben beleefd?

Dit geldt ook voor uw leveranciers en uw klanten. Geld is uiteindelijk niet het doel maar een middel om dingen te kunnen doen die bijdragen aan meer gezondheid, vreugde en liefde. … Als dit zo is, waarom laten we deze waarden dan niet nadrukkelijker ons zakelijk handelen bepalen?

Ook uw bedrijf is onderdeel van het huidige financieel gedreven systeem. Voor het kleinbedrijf is het echter veel gemakkelijker om de connectie te maken met de buurt, en een persoonlijke band aan te gaan met leveranciers van primaire grondstoffen en diensten. U kunt dit verhaal ook gemakkelijk geloofwaardig maken voor uw klanten. In een markt van angst en wantrouwen is dit een enorme voorsprong!

Reageer op dit artikel