blog

‘Wij’ gaat boven ‘ik’

Strategie 230

‘Wij’ gaat boven ‘ik’

Met enige regelmaat wordt mij gevraagd naar het succes van een bepaalde onderneming in de bakkerijbranche. Soms wordt dan gewezen naar de lef of het fingerspitzengefühl van de ondernemer. Een andere keer wijst men op de gunstige lokale marktomstandigheden of roemt men de kwaliteit van de producten die in de betreffende onderneming worden gemaakt.

Dat zullen allemaal zeker elementen zijn die meespelen in de beantwoording van die vraag. Toch is naar mijn mening de centrale sleutel in veel succesondernemingen de communicatie met en betrokkenheid van het personeel. Samen werken aan succes en samenwerken. Dus niet je eigen ik centraal stellen maar het team centraal stellen. ‘Wij’ gaat boven ‘ik’.

Hoe krijg je als ondernemer nu die betrokkenheid van de mensen? Hoe krijg je een wij-sfeer in plaats van ik-medewerkers? Dat zit hem natuurlijk in oprechte aandacht voor de mensen. Weet wat er speelt bij alle mensen in het bedrijf. Zowel zakelijk als privé. En faciliteer een omgeving waarin mensen ruimte en flexibiliteit ervaren om hun werkzaamheden op een goede wijze uit te voeren.

In dat kader past het ook om medewerkers zichzelf bewust te maken van de noodzaak die er tegenwoordig is om jezelf continu te scholen. En de bereidheid van een werkgever om daar ook echt in te investeren.

Met dat oogmerk hebben werkgeversorganisaties in de cao-onderhandelingen een voorstel aan vakbonden gedaan om te komen tot een vouchersysteem voor opleidingen. Wij willen komen tot een branche waarin het normaal is dat over een opleidingsprogramma voor medewerkers wordt gesproken. Niet alleen voor de huidige functie, maar ook voor een komende functie. Misschien zelfs wel voor een functie buiten het bedrijf waar iemand nu werkzaam is. Doel hiervan is om mensen een grotere waarde op de arbeidsmarkt te geven. Want lifetime-employment bij één bedrijf is iets uit de geschiedenis.

Werkgeversorganisaties willen graag samen met vakorganisaties werken aan de ontwikkeling van een leercultuur in het bakkersbedrijf. Ik hoop dat de vakorganisaties snel met ons willen gaan samenwerken om tot concretisering van deze plannen te komen. Samen werken we dan aan succes.

Reageer op dit artikel