blog

De uitdaging van overmorgen

Strategie

De uitdaging van overmorgen
Debora van Zee

In de bakkerij van morgen zijn ambachtelijk vakmanschap, blurring, gezond gemak, meer onlineverkoop en thuisbezorging onontbeerlijk. Ook de keuze om een prijsvechter of specialist te zijn, is aan de orde van de dag, omdat iets ertussenin geen toekomst heeft.

Het inspelen op deze ontwikkelingen is een hele uitdaging. Toch is het mijns inziens onontkoombaar om ook stil te staan bij óvermorgen. Want daar liggen de echte uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, borging van technologische kennis en grondstoffenzekerheid.

Grondstoffenzekerheid? Vandaag woont zo’n 50 procent van de wereldbevolking in steden. Zij legt beslag op 75 procent van alle hulpbronnen. In 2050 zal 80 procent van de wereldbevolking in steden wonen. De vleesconsumptie zal wereldwijd verdubbelen, terwijl nu al een derde van de graanvoorraad veevoer is. Tegelijkertijd gaat jaarlijks 20 miljoen hectare bestaande landbouwgrond verloren aan verzilting en bodemerosie. Er is geen wiskundige voor nodig om te voorspellen dat de boel gigantisch gaat vastlopen.

De gemiddelde stadsbewoner is niet zo bezig met waar zijn voedsel vandaan komt of wat er voor nodig is om het op zijn bord te krijgen. Erger nog: ook de gemiddelde voedingsmiddelenproducent kent de herkomst van grondstoffen niet.

Dit gebrek aan kennis en verbondenheid is problematisch, omdat er geen besef meer is van de werkelijke waarde van voedsel. Het zorgt zowel letterlijk als figuurlijk voor een ‘race-to-the-bottom’. De toekomst zal dus in het teken (moeten) staan van het herstel van contact tussen de ‘stad’ en het (wereldwijde) platteland dat haar voedt.

Het borgen van grondstoffenzekerheid is ook voor de bakkerij van belang. Om de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed graan te blijven garanderen, moet allereerst het contact tussen bakker en boer hersteld worden. Recent is een initiatief gestart door diverse marktpartijen om meer zicht te krijgen op de graanketen en duurzaamheidsaspecten in alle schakels hiervan. Het is een stap in de goede richting. De vrijblijvendheid van dergelijke initiatieven zal steeds kleiner worden, getuige ook de recent aangenomen wet Zorgplicht Kinderarbeid.
Blockchain-technologie kan vervolgens helpen om de lange en complexe grondstofketens transparant en daarmee uiteindelijk ook weer gezond te krijgen. Dit geldt niet alleen voor graan maar ook voor andere risicovolle bakkerijgrondstoffen zoals noten, zaden, soja, palmolie, chocolade en specerijen.

Versimpelen en verpersoonlijken van de keten is de volgende stap: een richting met toekomstperspectief. Stadslandbouw zal bakker, boer en consument dichter bij elkaar brengen. Overmorgen is dichterbij dan u denkt.

Reageer op dit artikel