blog

Risico-inventarisatie industrie van belang

Strategie

Risico-inventarisatie industrie van belang

In het derde kwartaal van 2016 is de Arbo-catalogus Industriële Bakkerij gereedgekomen. Deze catalogus kunt u vinden op www.arbobakkerij.nl. In het verlengde hiervan hebben vakorganisaties FNV en CNV samen met de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de Industriële Bakkerij opgesteld. Deze RI&E is er voor alle industriële bakkerijen in Nederland. Industriële Bakkerijen kunnen een account aanvragen waarmee zij kosteloos toegang krijgen tot dit instrument (via een mail naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl ovv RI&E accountaanvraag).

Met de RI&E brengt u in kaart of u alles op orde hebt op het gebied van Arbo. Het instrument is speciaal voor en door de industriële bakkerijsector opgesteld. De Arbowet-eisen en de afspraken die in de sector zijn gemaakt in de reeds eerder genoemde Arbo-catalogus komen ook allemaal aan de orde.

Als u de RI&E helemaal doorloopt, krijgt u een beeld van de verbeterpunten, hoe belangrijk die zijn (risico-score) en welke maatregelen (acties) u van plan bent te gaan treffen voor alle punten die u wilt verbeteren. Dat laatste is het ‘Plan van Aanpak’ dat hoort bij de RI&E. Door het invullen van de RI&E weet u dus zeker dat u overal aan hebt gedacht.

Het maken van de branche RI&E is niet alleen maar een invulling van een wettelijke verplichting. Naar mijn mening is het meer dan dat. Het zorgt er ook voor dat u weet waar u winst kunt behalen als het gaat om bescherming van de collega’s en medewerkers. De RI&E maakt uw bedrijf in de breedte bewust van de risico’s en de beschermende maatregelen die nodig zijn voor veilig en gezond werken. Door medewerkers (en hun leidinggevenden) actief te betrekken, werkt u daarmee direct aan veiliger en gezonder gedrag. Daarom is het goed dat partijen in de industriële bakkerijbranche hiermee hun verantwoordelijkheid hebben gepakt en dit instrument op brancheniveau hebben ontwikkeld.

Zo’n RI&E moet natuurlijk gaan leven. Daarom worden op dit moment voorbereidingen getroffen om een aantal workshops te organiseren. De bedoeling is dat deze workshops verspreid over het land in de eerste maanden van 2017 zullen gaan plaatsvinden. Deze trainingen zullen door de NBA worden gecommuniceerd en georganiseerd. KAM-medewerkers (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu), OR-leden en bakkerijmanagers van industriële bakkerijen worden van harte uitgenodigd om aan deze trainingen deel te nemen.

Reageer op dit artikel