blog

De geheime kracht van MVO

Strategie 308

De geheime kracht van MVO
Debora van Zee

Als je over duurzaamheid praat, gaat het al snel over milieumaatregelen. Dat is ook logisch. Uiteindelijk is het duurzaam voortbestaan van mensen, en dus ook van bedrijven, afhankelijk van de diensten die het ecosysteem ons levert. Zonder schone lucht geen gezonde werknemers. Zonder gezonde bodem geen graan om mee te bakken. Zonder bijen geen kers op de taart.

Wat vaak vergeten wordt, is dat Milieu tegelijkertijd slechts één aspect is van MVO. Al het andere draait nog directer om mensen: goede arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijke handel, lokale maatschappelijke betrokkenheid en de veiligheid en gezondheid van consumenten.

In de kern gaat MVO dus over goed zorgen voor elkaar. Zorg die u uitwisselt met de naaste omgeving, maar ook met al die wereldburgers met wie u via de producten die u koopt in verbinding staat. MVO geeft betekenis aan uw bedrijf. En laat het gevoel van ‘betekenis’ nu net datgene zijn wat ons motiveert om het beste uit onszelf te halen.

Als het basisinkomen in orde is, maakt meer geld niet gelukkiger en zeker niet productiever. Uit talloze onderzoeken blijkt dat een financiële bonus alleen werkt als stimulans bij zeer eenvoudige fysieke taken. Als je wilt dat mensen creatiever worden, betrokken zijn en boven zichzelf uitstijgen, is het vooruitzicht van meer geld zelfs contraproductief! Wat werkt dan wel? Drie dingen: autonomie, persoonlijke ontwikkeling en… jawel: betekenis! Dit geldt dus ook voor úw personeel.

De 1%Club onderzocht het verband tussen het MVO-beleid van bedrijven en hun medewerkersbetrokkenheid. Gemiddeld genomen voelt slechts 38 procent van de Nederlandse werknemers zich betrokken bij en bevlogen in hun werk. Bij bedrijven met een actief MVO-beleid is dit maar liefst 86 procent! Verwar betrokkenheid niet met tevredenheid. Tevreden medewerkers zijn blij met hun collega’s, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Betrokkenheid gaat een stuk verder. Betrokken medewerkers hebben hart voor de zaak. Zij voelen zich ermee verbonden en doen meer dan van hen verwacht wordt. Hun inzet neemt met 57 procent toe en de kans dat ze de organisatie op korte termijn verlaten, neemt af.

Om deze geheime kracht van MVO te verzilveren alvast enkele tips: 1. MVO-activiteiten moeten in verband staan met uw corebusiness; 2. Er moet ruimte zijn voor eigen ideeën en vrijwillige inzet van tijd, kennis en talent, en last but not least: de baas moet meedoen!

Meer weten?
1%Club: www.mvo-onderzoek.nl
Cartoon: The surprising truth about what motivates us

Reageer op dit artikel