blog

De Gouden Loekie gaat naar…

Strategie

De Gouden Loekie gaat naar…

Door de NVB-campagne ‘Brood. Wat zit daarin?’ uit 2015 is het sentiment ten opzichte van brood geneutraliseerd. Over brood werd weer positief geschreven. Brood werd een editie in ‘Heel Holland bakt’ en ook in kookprogramma’s kwam brood weer voor als een voedingsmiddel dat heel veel variatie en verschijningsvormen kent. Door deze positieve aandacht is de daling van de broodconsumptie in de eerste helft van 2016 tot staan gebracht én zijn de eerste positieve signalen van groei her en der te constateren.

Dit vraagt natuurlijk om meer aandacht en publiciteit voor brood. Om dit te kunnen realiseren, heeft het NBC – samen met de brancheorganisaties in Nederland en België – een aanvraag ingediend voor een meerjarensubsidie ten behoeve van Broodcommunicatie. De uitslag van deze aanvraag is op dit moment van schrijven nog niet bekend. Te hopen is dat deze aanvraag wordt goedgekeurd, zodat de positieve communicatie over brood kan worden gecontinueerd.

In de tussentijd komt steun vanuit onverwachte hoek. Sinds een maand is er een schitterende broodreclame op televisie van Plus-supermarkten. Niet gebaseerd op prijs, maar op de goede kwaliteiten van brood. De Schijf van Vijf wordt genoemd en in de gekozen setting spat het goede leven ervan af. Brood wordt neergezet als lekker en voedzaam. Brood eten is fun. Moeder hoeft zelfs geen trucjes uit te halen om haar zoon brood te laten eten. Zoonlief graait het bordje met een boterham met kaas uit de handen van mams.

Daarom gaat voor mij de komende Gouden Loeki naar de Plus-supermarktreclame over brood. Ik wens heel brood-
minnend Nederland nog veel van zulke reclames toe. Welke supermarkt volgt?

Reageer op dit artikel