blog

Dag fossiel tijdperk

Strategie 37

Dag fossiel tijdperk
Debora van Zee

Duurzaamheid doet het goed op verjaardagen. ‘Groene energie? Dat klinkt mooi, maar wist je dat? ….’, en dan volgt er een oneliner die bewijst dat alles beter bij het oude kan blijven. Vaak voel je wel dat het niet klopt, maar het ontbreekt je aan feitelijke munitie om er iets tegenin te brengen. Ik deel met u graag een paar oneliners, met wat onderbouwde tegenspraak uiteraard.

1. ‘Bij de productie van windmolens wordt er meer CO2 uitgestoten dan deze in de hele levensduur kan besparen.’
Dit argument is al in diverse onderzoeken weerlegd. Volgens het International Energy Agency opereert een windmolen al na 7 weken CO2-neutraal. Andere onderzoekers houden het op 3 tot 6 maanden. De gemiddelde windmolen gaat 20 tot 25 jaar mee. Een traditionele energiecentrale kost ook flink wat CO2 om te bouwen en blijft dit zijn hele levensduur uitstoten. Deze zal dus nooit klimaatneutraal worden.

2. ‘Zonnepanelen zijn helemaal niet milieuvriendelijk omdat ze zware metalen bevatten.’
Het klopt dat de halfgeleiders in zonnepanelen zware metalen kunnen bevatten. Dat is een probleem aan het eind van de levensduur van het paneel. Bij het verbranden van kolen komen echter ook diverse zware metalen vrij. Bij zonnepanelen kun je dit probleem met recycling ondervangen. Bijkomend voordeel is dat een nieuw paneel uit gerecycled materiaal veel minder energie kost dan een geheel nieuw paneel. Als we die energie dan ook nog gebruiken om nieuwe panelen mee te produceren…

3. ‘Duurzame energie overleeft alleen maar door de vele subsidies die eraan gespendeerd worden.’

Het klopt dat er diverse subsidieregelingen zijn om de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie te stimuleren. Maar dit is een schijntje in vergelijking met de subsidies die naar fossiele brandstoffen gaan. Het IMF heeft berekend dat er wereldwijd in 2015 voor 5,3 biljoen (!) dollar (indirecte) subsidie is gegaan naar fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Dit is ongeveer vijf keer zoveel als er in dezelfde periode werd uitgegeven aan de stimulering van duurzame energie. Het is dus een teken aan de wand dat duurzame energie ondanks dit ongelijke speelveld aan terrein wint. De technologische ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energie gaan ondertussen razendsnel. Het zal alleen maar goedkoper, schoner, veiliger en efficiënter worden. En fossiele brandstoffen? Tja die behoren gauw tot het spreekwoordelijke ‘fossiele tijdperk’.

Reageer op dit artikel