blog

Keurmerk: doel of middel?

Strategie

Keurmerk: doel of middel?
Debora van Zee

De tijd dat duurzaamheid alleen voor geitenwollensokken was, is voorbij. Volgens GfK-onderzoek uit 2015 spelen duurzame aspecten voor ruim vier van de tien consumenten een belangrijke rol bij de aanschaf van producten of diensten. Ook b2b wordt regelmatig gevraagd naar duurzaamheidsprestaties.

Vooral grotere klanten stellen steeds vaker bindende eisen voor een specifiek keurmerk, zoals Skal, Fairtrade, UTZ (duurzame landbouw) en RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Geen keurmerk betekent dan vaak: geen handel.

Wat mij betreft is het goed dat consumenten en bedrijven onderling kritischer worden over de impact van onze voeding op mens, dier en milieu. Op weg naar een duurzaam voedselsysteem is de opkomst van keurmerken een essentiële stap. Het helpt om met elkaar te definiëren wat duurzaamheid eigenlijk inhoudt en het helpt consument én producent bij het maken van keuzes.

In de populariteit van duurzaamheidskeurmerken schuilen echter twee grote gevaren. Eén ervan is het welbekende oerwoud aan keurmerken. Het voeren van een duurzaamheidslogo is voor een deel van de fabrikanten bovendien niets meer dan een hol pr-middel. Dit schaadt het overall-imago van duurzame producten en zet de rem op echte verduurzaming. Bij de consument ontstaat keuzestress en uiteindelijk gelatenheid.

Mede vanwege dit gevaar hebben het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel aan Milieu Centraal gevraagd om een beoordelingssysteem te ontwikkelen voor duurzaamheidskeurmerken. Een soort keurmerk voor keurmerken dus. Een mooi initiatief, dat ook de producent helpt bij de keuze voor een solide keurmerk.

Het tweede gevaar is dat de dialoog over duurzaamheid in de keten wordtbeperkt tot het uitwisselen van certificaten. De focus ligt op risicomanagement in plaats van op samen werken aan langetermijnverduurzaming. Bovendien zijn kleine producenten de dupe; zij werken vaak wel aan verduurzaming van hun productie en zijn in sommige gevallen van oudsher feitelijk zelfs duurzamer dan de grotere concurrent. Het ontbreekt echter aan middelen om aan de stringente en vaak bureaucratische eisen van een keurmerk te voldoen.

Conclusie? De opkomst van duurzaamheidskeurmerken is goed. Een keurmerk moet echter wel een hulpmiddel blijven om echte verduurzaming te bewerkstelligen. Anders streeft het zijn doel uiteindelijk voorbij.

Reageer op dit artikel