blog

Winst voor werkgevers en werknemers

Strategie

Winst voor werkgevers en werknemers

Per 1 januari 2016 is de Vitaliteitsregeling in werking getreden. Met deze regeling hebben de werknemersorganisaties (CNV Vakmensen en FNV) en werkgeversorganisaties (NVB en NBOV) een mooie mogelijkheid voor werknemers gecreëerd om op een goede en verantwoorde manier naar het pensioen toe te werken.

Deze unieke regeling maakt het voor werknemers mogelijk om vanaf 60 jaar 20 procent minder te gaan werken voor slechts 10 procent minder loon, onder handhaving van de volledige pensioenopbouw.

Het is mijn verwachting dat deze regeling voor zowel werknemers als werkgevers positief zal uitwerken. Voor werknemers omdat zij hierdoor minder fysieke belasting gaan ondervinden en daardoor gezonder de pensioengerechtigde leeftijd zullen halen. Voor werkgevers omdat hierdoor het ziektepercentage onder oudere werknemers zeker verder zal dalen.

Vanuit de praktijk blijkt dat op dit moment nog niet alle werknemers de stap durven zetten om aan deze regeling deel te gaan nemen. Het is gebleken dat zowel werkgevers als werknemers behoefte hebben van extra informatie over de Vitaliteitsregeling. Daarom hebben sociale partners een brochure opgesteld waarin alle zaken rond deze Vitaliteitsregeling uitgebreid worden belicht. Deze brochure is te verkrijgen bij de vertegenwoordigers van de vier sociale partners.

Voor de NVB-leden geldt dat zij gewoon een e-mail naar secretariaat@nedverbak.nl kunnen sturen waarin zij aangeven hoeveel exemplaren van de brochure zij willen hebben. De brochure kan overigens ook worden gedownload van de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Werkgevers: bestel deze brochure dus overvloedig, zodat iedereen goed geïnformeerd wordt over de ins en outs van de Vitaliteitsregeling. Voor verdere vragen over de regeling kunnen werkgevers natuurlijk bij de vertegenwoordigers van NVB en NBOV terecht.

Voor werknemers geldt dat ze, als ze na lezing van de brochure nog vragen over de regeling hebben, altijd contact kunnen opnemen met de vertegenwoordigers van FNV of CNV Vakmensen. Ik hoop dat deze brochure een bijdrage levert aan een nog grotere deelname van werknemers aan de Vitaliteitsregeling in het Bakkersbedrijf.

Reageer op dit artikel