blog

Samen werken aan vernieuwing in bakkerijbranche

Strategie

Samen werken aan vernieuwing in bakkerijbranche

Midden november 2015 is gecommuniceerd dat sociale partners (werkgeversorganisaties NVB en NBOV en werknemersorganisaties FNV en CNV) in de bakkerijbranche overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van 1 april 2015 tot en met 30 september 2016. Dat is prima nieuws,want door deze cao blijft een gelijk concurrentieveld met een minimumniveau ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden gelden. En dat is een goede zaak voor werknemers én werkgevers.

In deze cao zijn sociale partners erin geslaagd een doorbraak te realiseren op het gebied van arbeidsomstandigheden door een Vitaliteitsregeling tot stand te brengen. In gezamenlijkheid is er de afgelopen jaren aan de totstandkoming van deze regeling gewerkt. Door dit in alle rust te doen, werd voor de regeling een breed draagvlak gecreëerd bij alle partners.

Het mooie aan deze regeling is dat hierbij uitgegaan wordt van het wellicht wat ouderwets lijkende principe van solidariteit. Iedereen draagt bij aan de totstandkoming van deze regeling in de bakkerijbranche, van jong tot oud. Maar niet alleen werknemers dragen bij. Ook werkgevers investeren in de regeling. Door deze gezamenlijke inspanning kan de Vitaliteitsregeling op brancheniveau kostenneutraal op een aantrekkelijke wijze worden ingevoerd. Om te voorkomen dat introductie van de regeling tot ongewenste neveneffecten gaat leiden, zijn een tweetal tijdelijke overgangsregelingen opgezet (zowel voor werkgevers als werknemers).

Door introductie van deze zogenaamde 80% (werken-) – 90% (loon-) – 100% (pensioen)-regeling onderscheidt de branche zich in positieve zin van andere branches in de voedingsmiddelenindustrie en de detailhandel. Het geeft medewerkers vanaf het moment dat zij zestig jaar worden de gelegenheid om bewust te kiezen voor deelname aan deze regeling. Per 1 januari 2016 zal de regeling gaan gelden. Vanuit de NVB hoop ik dat deze bijdraagt aan de verhoging van het werkplezier van oudere werknemers in de branche en er bovendien toe kan leiden dat werknemers op een verantwoorde wijze hun pensioenleeftijd bereiken. Dat is een goede zaak voor iedereen. Het zou mooi zijn als deze regeling ook een voorbeeld gaat worden voor andere branches.

Reageer op dit artikel