blog

Meten is weten, gissen is missen

Strategie

Meten is weten, gissen is missen

Hoe is de ontwikkeling in Nederland qua broodconsumptie geweest in 2014? Wat was het aandeel van de supermarkten en het ambacht in de broodbranche in dat jaar? Hoe heeft de gemiddelde prijs van het brood zich het afgelopen jaar ontwikkeld?

Drie vragen waar we als branche tot 1 januari 2014 een prima antwoord op konden geven. Immers, door de Meelheffing was bekend wat het volume in de markt was en kon, door het combineren van verschillende gegevensbronnen, een goede inschatting worden gemaakt van de waardeontwikkeling van brood.

Echter, door de opheffing van het Productschap zijn we wat dat betreft in een soort schemerzone terechtgekomen. Iedereen roep wel wat, maar niemand die de wijsheid echt in pacht heeft.

Traditioneel zijn al deze gegevens bij het grootwinkelbedrijf bekend. Binnen supermarktland is scanning gewoon een noodzakelijke levensvoorwaarde. Door scanninggegevens te anonimiseren en op nationaal niveau te aggregeren, wordt waardevolle informatie verkregen. Dit levert, weliswaar tegen kosten, veel industriële bakkerijen goede managementinformatie om de interne processen bij te stellen en/of de relatie met de afnemer verder te intensiveren.

Hoe mooi zou het zijn als ook het ambacht massaal aan de winkelautomatisering zou gaan. Niet om de ziel en zaligheid aan het grootbedrijf bloot te leggen, maar om zelf beter voorbereid aan de slag te gaan en de bakkersbranche te voorzien van managementinformatie op nationaal niveau. Als een individuele ondernemer het slim aanpakt, zit er zelfs een mooi winstmodel voor hem in.

Ik roep winkelautomatiseerders en ambachtelijke bakkerondernemers op hier slagen in te maken. In het voordeel van zowel het eigen bedrijf als de Nederlandse bakkerijbranche.

Reageer op dit artikel