blog

6 procent btw op brood is te veel!

Strategie

6 procent btw op brood is te veel!

De regeringsplannen voor lastenverlichting hebben een positieve uitwerking op de werkgelegenheid. Werkgeverslasten op arbeid worden verlaagd en daardoor zullen werkgevers eerder geneigd zijn om vaste banen in hun bedrijf te creëren. Zeker als de regering ook nog gaat besluiten om, net zoals in de jaren negentig, de werkgeverslasten voor basisfuncties in het bedrijfsleven te minimaliseren.

Deze plannen moeten wel worden gefinancierd. De btw is daarvoor als medesponsor een belangrijke factor. De regering heeft de btw-tarieven zo veel mogelijk uniform gemaakt. Concreet lijkt dit in te houden dat een uniform tarief gaatontstaan voor alle producten en diensten van 21 procent.

Door de inspanningen van de voedingsmiddelenindustrie en de brancheorganisaties lijkt het erop dat primaire levensmiddelen buiten de btw-aanpassing zullen vallen, vanwege het gevaar op ‘gevoelsinflatie’ en grote consequenties voor de huishoudbeurs. Ook vanwege de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland – waar 6 of 8 procent op voedingsmiddelen geldt – een logische keuze. Op het eerste gezicht kunnen wij als broodbranche dus tevreden zijn met deze voorlopige keuze. Het is te hopen dat hiervoor een politieke meerderheid wordt gevonden in de beide kamers van het parlement.

Toch is dit geen optimale situatie. Gezien de positieve relatie tussen brood en gezondheid is het prima te verdedigen dat brood, als volksvoedsel nummer 1 – en alle andere producten uit de Schijf van Vijf – opgenomen worden in de groep btw-vrije producten.

Als met deze regeringsstimulans de 17 miljoen Nederlanders meer gezond eten tot zich gaan nemen, uit zich dat ongetwijfeld in een, op termijn, lager kostenniveau voor de gezondheidszorg. In feite dus een soort preventieve regeringsinvestering in de gezondheid van de Nederlanders. Mij lijkt dit voor de broodbranche een prima stellingname in het debat. Een stellingname die we op alle niveaus naar voren zouden moeten brengen.

Reageer op dit artikel