blog

Het kan vriezen en het kan dooien

Strategie

Het kan vriezen en het kan dooien

Het is een mooi Hollands gezegde. Er is ook een synoniem voor: kwakkelwinters. Niets van het één en niets van het ander. Het staat symbool voor een situatie die niemand eigenlijk echt wil.

Op dit moment gaat dit gezegde ook op voor het cao-landschap van de bakkerijbranche. Zowel werkgeverspartijen als vakorganisaties zijn niet tevreden met de op dit moment geldende cao. Alleen hebben partijen elk een heel andere insteek bij het aanpakken van deze kwestie.

De werkgevers zijn grote voorstanders van het ontwikkelen van de cao richting een meer eigentijdse set met afspraken. Allerlei oude en starre verworvenheden dienen omgevormd te worden naar de huidige omstandigheden. Overigens, zonder de totale bestaande set arbeidsvoorwaarden van werknemers te verslechteren. Want geen werkgever zit natuurlijk op ontevreden werknemers te wachten. Daar lijdt het bedrijf alleen maar onder.

Helaas hebben de vakorganisaties een ander beeld. Bij monde van de voorman van één van die clubs wordt gesteld: ‘De houding van de werkgevers is schrijnend, gezien de hoeveelheid geld die in kas is, en heel zorgwekkend als je kijkt naar de sociale gevolgen. Er loopt een rechte lijn van deze opstelling van een aantal werkgevers naar misstanden zoals uitbuiting en schijnconstructies.’ (FNV.nl  nieuwsarchief 19-02-2015).

Met andere woorden: bij de vakorganisaties heerst angst en wantrouwen. De bakkerijbranche vormt hierin geen uitzondering. Veel branches die een bedrijfstak-cao kennen, hebben met deze situatie te maken. Zolang de vakorganisaties bovenstaande instelling hebben, zal het niet snel over zijn met ‘het kan vriezen en het kan dooien’. Het is te hopen dat de vakorganisatiess snel hun realisme tonen en gezamenlijk willen kijken naar de kansen. Dan kunnen we als branche in een open en constructieve dialoog tot een cao komen die toekomstbestendig is. Voor zowel werkgevers als werknemers zou dat een hele goede zaak zijn. Eén die te verkiezen is boven het huidige cao-loze tijdperk.

Reageer op dit artikel