blog

Be good en tell about it………

Strategie

Be good en tell about it………

Dat was één van de adviezen die tijdens het symposium ‘Brood en Gezondheid’ op 9 september werd gegeven aan de ruimschoots verzamelde bakkerijbranche van Nederland, ter gelegenheid van het afscheid van Albert Schipper als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB).

Op dat symposium werd door de verschillende sprekers ingegaan op de ontwikkeling die brood qua imago doormaakt en de argumenten die er zijn om brood juist wel als een eerlijk en gezond product weg te zetten. Volgens Nard Clabbers (TNO-onderzoeker), Fred Brouns (Voedingsprofessor aan de Universiteit Maastricht) en Aalt Dijkhuizen (President Topsector Agri/Food en voormalig rector magnificus Universiteit van Wageningen) zijn die argumenten volop en overduidelijk aanwezig. En is de broodsector breed gewoonweg nog veel te bescheiden en intern gericht.

Dat laatste is een punt waar we als branche zeker de hand in eigen boezem moeten steken. We zijn heel druk met allerlei interne discussies (bijvoorbeeld ambacht versus industrie) en vergeten daardoor om het product brood en de voordelen daarvan voor de consument bij de 17 miljoen Nederlanders goed weg te zetten.

Mooi was het om te zien hoe die boodschap tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie van Albert Schipper (zie pag. 22) onderwerp van gesprek was. Een onderwerp dat Albert ook altijd zoveel mogelijk voor het voetlicht heeft gebracht.

Albert Schipper heeft gedurende de afgelopen 25 jaar bewezen een bestuurder te zijn die zich met hart en ziel voor de NVB inzette. Dat werd maar eens te meer bevestigd door de aanwezigheid van vertegenwoordigers vanuit leveranciers, afnemers, producenten vanuit het ambacht en de industrie, de overheid en andere belangenorganisaties.

Namens alle leden van de NVB wil ik Albert Schipper nogmaals van harte bedanken voor alle inzet en inspanningen die hij heeft verricht om brood en de broodbranche in de meest brede zin van het woord te behartigen. Het is niet voor niets dat het bestuur van de NVB heeft besloten hem tot erelid van de NVB te benoemen.

Want alhoewel hij in zijn laatste interview met Bakkerswereld aangaf: ‘Ik heb dit werk niet gedaan om herinnerd te worden’, zal de NVB zich hem blijven herinneren als een betrokken en bevlogen NVB-bestuurder die zijn hart op zijn tong had.

Albert, bedankt.

Reageer op dit artikel