artikel

Buitelaar over 2019: Maak een planning en blijf ‘in control’

Strategie 441

Gaat het jaar 2019 u overkomen of volgt u het recept en bent u ‘in control’?

Buitelaar over 2019: Maak een planning en blijf ‘in control’
Foto: Shutterstock

Jan Buitelaar is de man achter Resultsplus in Bodegraven. Elke maand schrijft hij voor Bakkerswereld een bijdrage over bedrijfsvoering in de bakkerij. Deze maand deelt hij zijn ‘recept voor 2019’.

Recept 2019

 • Januari Btw-verhoging doorvoeren.
  Begroting afronden en definitief vaststellen.
  Vijfjarenplan maken en uitwerken.
  Hieraan gekoppelde investeringsbegroting uitwerken.
  Liquiditeitsverloop in beeld brengen zodat u weet wat er wanneer moet worden betaald. Het geeft rust wanneer de financiële zaken op orde zijn.
 • Februari Personeel deelgenoot maken van de plannen voor 2019.
  Opleidingsbehoefte personeel bepalen en omzetten in actie.
  Valentijn, extra omzetkans.
 • Maart Buiten de deur kijken; wat kan ik leren van anderen? Waar staat mijn eigen onderneming binnen het marktgebied? Hebben mijn winkels nog voldoende commerciële slagkracht?
  Bezoeken Bakkersvak.
  Brutowinst is stuurbaar als u er actief mee aan de slag gaat. Minder werk en meer resultaat uit bestaande omzet (voor meer info: Resultsplus.nl/winkeloptimalisatie/in-5-stappen-naar-een-beter-resultaat).
 • April Pasen: zorg voor een onderscheidend assortiment.
  Koningsdag: bedenk iets origineels om extra omzet te genereren.
 • Mei Inventarisatie regelgeving; voldoet u nog aan alle wettelijke vereisten zoals geluid, bevoorrading, HACCP, etikettering, personeelsadministratie, BHV?
 • Juni Vakantieplanning afronden en zorgen voor voldoende bezetting in de vakantieperiode.
 • Juli Dagelijkse organisatie.
  Is mijn inkomen nadat ik ben gestopt nog voldoende om leuke dingen te blijven doen? Onderzoek naar inkomenssituatie na staking onderneming.
 • Augustus Dagelijkse organisatie: personeelsbarbecue of andere leuke activiteit.
 • September Op vakantie.
 • Oktober Onderhandeling inkoop o.a. bloemprijzen en overige contracten.
  Indien noodzakelijk prijzen aanpassen aan de kostenontwikkeling.
 • November Nadenken over doelen in 2020, conceptbegroting 2020 opstellen.
 • December Dagelijkse organisatie.
  Zorgen voor een goede administratieve afwikkeling van 2019 (voorraad tellen, debiteuren- en crediteurenlijst maken et cetera).

Lees ook in het dossier Bedrijfsvoering

Lees ook in het dossier Bedrijfsvoering

Begrotingsmodel

Ook dit jaar heeft Resultsplus in samenwerking met Bakkerswereld een begrotingsmodel voor u gemaakt. Houd rekening met het volgende:

 • De inflatie over het jaar 2018 bedraagt circa 1,7 procent.
 • De btw-verhoging van 6 procent naar 9 procent moet worden doorberekend in de prijzen. De prijsverhogingen kunnen effect hebben op de gekochte hoeveelheid. Het aanhouden van een voorzichtige begroting lijkt raadzaam.
 • Er is nog niets te zeggen over de loonkosten in de bakkerij. De cao loopt tot en met 31 maart 2019. Het is aan te bevelen zelf een schatting te maken en deze te verrekenen op de huidige loonsom. Loonkosten gaan altijd omhoog, nooit omlaag.
 • Houd de ontwikkeling van de grondstofkosten nauwlettend in de gaten. Bereken gestegen kosten zo nodig tijdig door in de prijs van uw
  producten. Begroot de brutowinstmarge voorzichtig.
 • De kosten van energie zijn als gevolg van belastingen in 2019 zeker hoger dan in 2018.

Het model om een begroting te maken, is te downloaden via Resultsplus.nl.

Reageer op dit artikel