artikel

Letterlijk en figuurlijk een stormachtig begin

Strategie 297

De eerste maanden van 2018 zitten erop. En er is alweer veel de revue gepasseerd: vakanties, Bakkersvisie, carnaval en de Olympische Winterspelen. De schaatsen konden uit het vet en er waren een hevige storm en een historisch koude donderdag. Kortom: een stormachtig begin. Datzelfde zien we in de branche.

Letterlijk en figuurlijk een stormachtig begin
Foto: Shutterstock

De totale omzet is met 0,6 procent licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in het begin van de week (maandag tot en met donderdag) zien we dat de omzetindex onder de 100 procent is uitgekomen: -9 procent op maandag, -3 procent op dinsdag en -1 procent op woensdag en donderdag. Op vrijdag zien we een vlak beeld, maar de zaterdag laat een positieve ontwikkeling zien (+3 procent). Het omzetaandeel van de zaterdag op de totale omzet is 29,8 procent. De omzetten op zondag stijgen eveneens fors (+10 procent), maar het omzetaandeel blijft steken op iets meer dan 1 procent.

Minder klantbonnen

We zien niet alleen dalingen in de omzetten, maar ook het aantal klanten staat onder druk. Over de totale deelnemersgroep zien we een daling van bijna 3 procent. Met uitzondering van zaterdag (+1 procent) en zondag (+6 procent) zien we op alle dagen dat er minder klantbonnen zijn aangeslagen. Precies het tegenovergestelde fenomeen zien we, als we kijken naar het aantal artikelen dat wordt verkocht. Van maandag tot en met donderdag stijgt het aantal artikelen tussen de 1 procent op vrijdag en 14 procent op maandag. Op zaterdag en zondag zien we daar juist een daling van respectievelijk 1 en 5 procent. Hieruit blijkt dat klanten aan het begin van de week minder frequent komen en meer meenemen, en aan het einde van de week frequenter komen (gelijk aan of meer dan vorig jaar) en minder artikelen kopen.

Gemiddelde besteding

De gemiddelde besteding is gestegen met 2 procent en die trend zet zich nog steeds door. Op alle dagen zien we stijgingen van gemiddeld 1 tot 4 procent. Wanneer we een slag dieper gaan, dan zien we dat grootbrood met 1,8 procent stijgt in bonbedrag, maar dat de afzet (het aantal stuks) is gestegen met 3 procent. Grootbrood blijft ook qua klantenaantallen onder druk staan (-3 procent), wat resulteert in een daling van de omzet met 1,2 procent.

Kijken we op artikelniveau, dan zien we dat producten als croissant (+2,3 procent), saucijzenbroodje (+3,4 procent), tompouce (+2,4 procent) en worstenbrood (+0,7 procent) allemaal hogere bestedingen hebben.

De beste van de klas

Het is en blijft interessant om je eigen cijfers, ook op artikel(groep)-niveau af te zetten tegen de rest van de markt. En kijk dan vooral niet alleen naar de grote lijnen, maar durf eens de diepte in te gaan. Wie is het beste jongetje of meisje van de klas? Wat doet hij of zij beter dan ik? Daarvan is nog nooit iemand dommer geworden. Je moet alleen de stap durven zetten om data te delen. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.

Verantwoording

Om een goed en zuiver beeld te krijgen van de ontwikkelingen bij de ambachtelijke bakkers, rapporteren we over een periode van negen weken (tot en met 4 maart). Op deze wijze hebben we de carnavals- en vakantieweken op de juiste wijze in de vergelijking zitten. Deze analyse is gebaseerd op alle deelnemers die (autonoom) zowel in 2017 als 2018 data hebben aangeleverd aan de BakkerijMonitor en gaat over circa 350 individuele vestigingen.

Reageer op dit artikel