artikel

Blind vertrouwen kan veel geld kosten

Strategie

Blind vertrouwen kan veel geld kosten
Shutterstock

De laatste maanden zijn er door samenwerking tussen Resultsplus, Marti-Orbak, Beko Advies, SecMan (beveiliging) en NBOV bij verschillende bakkers personeelsleden betrapt op plat gezegd: ‘Stelen van de baas.’ De schade voor de betreffende ondernemers loopt vermoedelijk in de tienduizenden euro’s.

We zijn altijd onschuldig tenzij bewezen is dat iemand schuldig is. U heeft bijna allemaal personeel. Zij gaan om met geld en goederen van de onderneming. Middelen die uw eigendom zijn. Hoewel we er liever niet bij stil staan, blijkt dat volgens recente cijfers een derde van u te maken heeft gehad met criminaliteit of daar in de toekomst nog mee te maken krijgt, en maar liefst 40 procent hiervan komt van binnenuit. U mag er dus niet klakkeloos van uitgaan dat het ú niet overkomt. Juist de medewerkers van wie u het niet verwacht, blijken soms het vertrouwen te beschamen. Nog lastiger is het als het familie betreft die werkzaam is binnen de onderneming. Onlangs kwamen we bij twee collega’s diefstal op het spoor, die bij één van hen leidde tot een bekentenis van de dader en ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het onderzoek bij de tweede collega loopt nog. Vertrouwen is de basis van samenwerking, maar blind vertrouwen kan voor onaangename verrassingen zorgen. Wat kunt u doen om deze ellende te voorkomen?

Vormen van fraude

Bij fraude denken we vaak aan diefstal van geld uit de kassalade, maar dat is te simpel. Het gaat niet altijd alleen om geld, maar er kunnen ook goederen gratis of tegen korting worden meegegeven aan vrienden of mededaders. Soms betreft het consumpties tijdens werktijd (bijvoorbeeld een blikje cola dat eigenlijk bestemd is voor de verkoop) of er worden producten meegenomen die aan het eind van de dag toch zouden worden weggegooid. Ook het langer houden van pauze of tussendoor voor zichzelf boodschappen gaan doen is stelen van de baas. Dat geldt ook voor het bewust onjuist invullen van de urenverantwoording of een kwartier voor aanvang van de werktijd inklokken zodat de werktijd wordt opgerekt. Inklokken voor een collega kan niet door de beugel. Ook spaarsystemen (zegeltjes, stempeltjes, muntjes of zelfs een digitaal spaarsysteem) kunnen door kwaadwillenden worden gebruikt om er voordeel voor zichzelf uit te halen.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken waardoor mensen komen tot ongehoord gedrag. Persoonlijke financiële problemen als gevolg van het niet kunnen omgaan met geld, te hoge persoonlijke verplichtingen, een scheiding, verkeerde vrienden of gokken. Het zijn allemaal redenen die kunnen leiden tot afwijkend gedrag, waarbij grenzen worden overschreden.

Er kan ook sprake zijn van een slecht voorbeeld. Een ondernemer die gewend is om tussen de middag €50 uit de kassa te pakken om even boodschappen te doen, geeft een slecht voorbeeld naar zijn medewerkers. Verder kan ruzie tussen werknemer en werkgever een rol spelen, of worden er zaken door het team normaal gevonden die eigenlijk niet normaal zijn. ‘Een aantal collega’s nam wel eens iets mee en niemand zei er iets van. Toen ben ik dat ook gaan doen.’ Het is belangrijk oog te hebben voor signalen die kunnen duiden op interne fraude. Eén van de ondernemers had een vermoeden met betrekking tot een bepaalde medewerker en wilde tot overplaatsing overgaan. Zij weigerde naar een andere winkel te gaan. Op dat moment is de situatie zo gelaten, maar nu dieper is gegraven blijkt die weigering waarschijnlijk toch een andere achtergrond te hebben…

Gevolgen

De impact van diefstal is groot. Teleurstelling, boosheid en verdriet komen boven. Te meer omdat de medewerkers vaak lang in dienst zijn en vertrouwen genieten. Wat als een vermoeden juist is? Een vermoeden is nog geen bewijs. Wat moeten we doen om dit te bewijzen en wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Wat te doen?

Er kan veel worden gedaan om fraude te voorkomen. Wat te doen als er vermoeden van diefstal bestaat? Welke signalen zijn er? Wat mag wel en wat mag niet van de wetgever? Diefstal bewezen en wat dan? In volgende artikelen ga ik hier verder op in.

Reageer op dit artikel