artikel

Op afstand monitoren van ongedierte wordt steeds belangrijker

Strategie 661

Op afstand monitoren van ongedierte wordt steeds belangrijker
Foto: Shutterstock

Doordat gif niet meer preventief mag worden ingezet, wordt het op afstand monitoren en digitaal beheersen van ongedierte de toekomst. Plaagdierpreventiebedrijven adviseren bakkerij-ondernemers om hiervoor samenwerking te zoeken met professionele bestrijders: ‘Als we gezamenlijk de overlast aanpakken, dan zullen de plaagdieren wegblijven. Voorkomen is beter dan bestrijden!’

Voor bedrijven die buiten gif (rodenticiden) willen gebruiken tegen knaagdieren, is het sinds 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren, zegt Cherelle Niezing van de afdeling marketing & pr van Anticimex. ‘Gif mag niet meer preventief worden ingezet en mag alleen nog worden gebruikt door een goed opgeleide professional die werkt volgens de principes van Integrated Pest Management (IPM). Dit mag alleen als andere maatregelen, zoals klapvallen, niet werken.’

Daardoor is er dus behoefte ontstaan aan andere methodes om de komst van knaagdieren te voorkomen, vervolgt ze. ‘Denk daarbij aan het monitoren van ongedierte door middel van warmte- en bewegingssensoren, zodat vanaf een afstand gekeken kan worden of er sprake is van overlast. Ook zijn er steeds meer vallen die digitaal (op basis van elektrocutie) werken, zowel boven als onder de grond, waardoor gif niet meer nodig is’, aldus Niezing. Anticimex heeft met haar Smart producten een concept ontwikkeld, dat bestaat uit digitale vallen die 24/7 monitoren en beschermen tegen ongedierte op een gifvrije manier.

Top 3

Muizen zijn volgens haar het grootste probleem voor een bakker. ‘Om muizen in de bakkerij te voorkomen, moet er worden gewerkt volgens de principes van IPM. Op bouwkundig en hygiënegebied moet alles in orde zijn. Een muis kruipt al door een gaatje van 6 mm en een rat door een gaatje van 20 mm. Als er sprake is van overlast, moet gifvrije bestrijding opgestart worden, zoals het werken met inloopvallen of klapvallen. Indien dit niet voldoende werkt, dan mag een professioneel plaagdierbeheerser overschakelen op biociden.’

>>Lees ook: ‘Veiligheids- en gezondheidsrisico’s onder de loep’

Een kakkerlak is het tweede plaagdier dat problemen geeft. ‘Ook bij het bestrijden van deze dieren moeten de principes van IPM worden gebruikt. Daarna kunnen de kakkerlakken bestreden worden met lokaasgel of insecticiden. ‘

Op de derde plaats in de ‘plaagdierentopdrie’ van de bakker staan de voorraadaantastende insecten. ‘Detectie met diverse vallen kan problemen voorkomen. Daarna is het belangrijk om de besmetting in de grondstoffen te controleren. Haal verontreinigde grondstoffen weg en voer daarna pas de bestrijding uit.’

Niezing adviseert om plaagdierenbestrijding geen sluitpost te laten zijn op de begroting. ‘Plaagdierbestrijding kost geld, maar aan de andere kant kan de overlast die de dieren geven, enorm zijn. Denk bijvoorbeeld aan reputatieschade en afschrijvingen. Luister naar de plaagdierbestrijder en schakel de bestrijder ook in tijdens een verbouwing of nieuwbouw.’

Slimme muizenval

Rentokil heeft een slimme muizenval in het assortiment: PestConnect Radar. Foto: Rentokil

Rentokil heeft een slimme muizenval in het assortiment: PestConnect Radar. Foto: Rentokil

In het algemeen is de activiteit binnen van huismuizen in het voorjaar en de zomer minder dan in de herfst en de winter, weet Peter Timmermans, entomoloog van Rentokil. ‘Huismuizen komen dan ook buiten voor. In de herfst en de winter als het buiten kouder wordt, zoeken de knaagdieren, zoals muizen, de warmte van gebouwen op. Als er dan voldoende voedsel en schuil- en nestelgelegenheid aanwezig zijn, verhoogt dat de kans op logés aanzienlijk.’ Rentokil heeft voor de bestrijding van muizen een slimme muizenval in het assortiment: de PestConnect Radar. ‘PestConnect Radar is speciaal ontwikkeld voor klanten bij wie de aanwezigheid van ongedierte onaanvaardbaar is’, legt Timmermans uit. ‘De bedrijven in deze sectoren moeten kunnen terugvallen op een effectief ongediertebestrijdingsplan, zodat ze steeds beantwoorden aan alle veiligheids- en gezondheidseisen. Bovendien moeten zij ook voldoen aan de hoge eisen van klanten of auditorganisaties.’

De technologie van PestConnect combineert radarunits met een lokaal communicatienetwerk, dat de ondernemer en de bestrijdingstechnicus waarschuwt zodra een muis gevangen is. ‘Dit is een gifvrije oplossing tegen muizen, die zowel kan worden ingezet voor preventie en monitoring als voor bestrijding. Door de radarunits aan te sluiten op PestConnect geeft de radar op het moment dat er een muis gevangen is een bericht naar de server van Rentokil. De servicemedewerker ontvangt alle details (locatie, plaatsing radar, datum en tijd) van de melding en maakt dan naar aanleiding van de melding een afspraak om de PestConnect Radar te controleren en opnieuw in te stellen.’

Vliegen

Vliegen kunnen verschillende ziektes verspreiden die een gevaar vormen voor de gezondheid en grote gevolgen hebben voor bedrijven. Rentokil heeft dit jaar de Lumnia vliegenlamp geïntroduceerd. ‘Dat is een gepatenteerde vliegenlamp met ledverlichting. Met de Lumnia wordt een besparing op de energiekosten van 61 procent behaald ten opzichte van traditionele toestellen van concurrenten’, vertelt Timmermans. ‘Lumnia is ontworpen om vliegen aan te trekken en op een hygiënische manier te vangen om zo het risico op besmetting te voorkomen. Tests wijzen uit dat deze lampen significant efficiënter zijn in het vangen van vliegen dan andere varianten.’

Beheersingsplan

Laat plaagdierenbestrijding geen sluitpost op de begroting zijn, adviseren de preventiebedrijven. Foto: Anticimex

Laat plaagdierenbestrijding geen sluitpost op de begroting zijn, adviseren de preventiebedrijven. Foto: Anticimex

Volgens Timmermans is het van groot belang dat bakkers een plaagdierbeheersingsplan opstellen voor de preventie van ongedierte. ‘Afnemers (supermarktketens) en auditerende instanties stellen steeds meer eisen waaraan het beheersingsprogramma moet voldoen. Zo schrijft BRC voor dat aan de basis van een contract een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) moet worden uitgevoerd en dat deze jaarlijks wordt herhaald. Ook dient jaarlijks de activiteit van ongedierte in het bedrijf te worden geanalyseerd, zodat door bijvoorbeeld extra maatregelen of aanpassing van het plaagdierbeheersingsprogramma de risico’s op plaagdieractiviteit verder geminimaliseerd kunnen worden.’

Ook als een bakker wil weten hoe zijn onderneming ervoor staat op het gebied van hygiëne en ongediertebestrijding kan hij een plaagdier risico inventarisatie (PRI) uit laten voeren, vervolgt Timmermans. ‘De PRI, die wordt uitgevoerd door een kwaliteitsinspecteur of door een Senior Service Technician van Rentokil, geldt als nulmeting, waarin alle risico’s en risicogebieden met betrekking tot de aanwezigheid van plaagdieren in kaart worden gebracht. Tevens geeft de PRI aanbevelingen en adviezen om plaagdieren te voorkomen. Bovendien wordt het huidige bestrijdingsplan getoetst aan de actuele afnemerseisen en auditrichtlijnen.’

Preventie

De bakker kan het beste zorgen dat het ongedierte geweerd wordt, benadrukt Timmermans. ‘Ongediertebeheersing is een vakgebied waar veel specifieke kennis voor nodig is. Een ongediertebestrijder kan precies vertellen hoe dit in de desbetreffende situatie het beste gedaan kan worden. Het aanbrengen van weringborstels en het dichten van naden en kieren is een goede stap. Daarnaast kunnen ondernemers ervoor zorgen dat er geen grondstof- en productresten achterblijven en apparatuur goed gereinigd wordt. Maak gebruik van afgesloten vuilnisbakken en zorg dat er geen nestmateriaal voorhanden is.’

Onlangs heeft Rentokil een nieuw Power Centre laten bouwen, waar de afdeling Research & Development is gevestigd. ‘Ongedierte past zich heel goed aan veranderende omstandigheden aan. Jammer genoeg voor hen kan Rentokil dat ook. Met behulp van onze eigen R&D-afdeling blijven wij het ongedierte één stap voor. In het nieuwe innovatiecentrum worden bruine ratten en muizen in een natuurlijke omgeving gehouden en wordt hun gedrag bestudeerd. De effectiviteit van nieuwe werings- en vangstmaterialen kan zo uitgebreid getest worden. Daarnaast worden belangrijkste plaaginsecten gekweekt, zoals bijvoorbeeld vliegen, kakkerlakken en rijstmeelkevers en zijn er testruimten voor elektrische insectenvangers. Vroeger lag de focus bij de ontwikkeling van nieuwe producten op bestrijding, maar tegenwoordig ligt deze op monitoring, vroegtijdige detectie en inzet van duurzame bestrijdingsmiddelen.’

>>Lees ook: ‘Veiligheids- en gezondheidsrisico’s onder de loep’

Reageer op dit artikel