artikel

‘Beter één ding goed, dan drie dingen half’

Strategie

‘Beter één ding goed, dan drie dingen half’
Foto: Shutterstock

Met goede voornemens zonder ambitie kom je niet verder. Actie zorgt dat ambitie de goede bedoelingen overstijgt. Breng focus aan, want beter is het één ding goed te doen, dan drie dingen half.

Jazz to concern is een seminar over leiderschap en organisatie. Ik mocht de try-out bijwonen. Drie topmusici en een ervaren trainer onderzoeken managementvraagstukken van deze tijd. Wat kan uw organisatie van een jazztrio leren? Aan de hand van live geïmproviseerde fragmenten bieden zij inspirerende inzichten en handreikingen om de actuele uitdagingen voor ondernemers op een nieuwe manier tegemoet te treden. Belangrijkste les voor mij was: door elkaar tijdens het spelen uit te dagen worden grenzen verlegd en soms overschreden. Alleen op die wijze ontstaat er iets nieuws.
Welke grenzen gaat u in 2018 opzoeken en verleggen om tot vernieuwing te komen? ‘Onderscheid is eigenheid’, zo schreef ik al eerder. Hoe gaat u zich in 2018 (verder) onderscheiden?

Als ondernemer moet je veel, maar kun je niet alles. Focus aanbrengen is tegenwoordig het toverwoord. Zelf merk ik doordat ik soms teveel met verschillende dingen bezig ben, dat je niet verder komt. Beter één ding goed dan drie dingen half doen.

Vanaf de zomer heb ik met een achttal bakkers een project uitgevoerd waarin de brutowinstmarge en de brutowinst centraal stonden. Belangrijk, omdat vanuit de brutowinst alle kosten moeten worden betaald en er ook een acceptabel resultaat moet overblijven. Een onderwerp waar veel over wordt gesproken, maar dat veel te weinig wordt uitgediept. De brutowinstmarge komt in de meeste gevallen één keer per jaar naar voren als de jaarrekening klaar is. Vervolgens kijken we naar het vorige jaar of naar een haalbaar gemiddelde vanuit de benchmark. Daarna zoeken we een verklaring voor een eventuele afwijking. Meestal denken we die al snel te hebben gevonden. Het project bracht aan het licht dat er veel meer achter de brutowinstmarge als getal schuilt dan in eerste aanleg gedacht. ‘Het is niet altijd wat het lijkt.’ Door tal van zaken te kwantificeren ontstond een dieper inzicht in de bepalende factoren, en dat gaat veel verder dan het maken van een goede calculatie. De uitkomsten waren verrassend en voor iedereen in het project met een ander accent. Alle acht bakkers gaan het nieuwe jaar in met ieder een eigen doelstelling waarbij het doel is om de marge met minimaal 1 à 2 procent te verhogen. In alle gevallen is dat haalbaar, maar dan moet er wel actie op volgen. Een aantal zaken moet als gevolg van de aanbevelingen uit het onderzoek in de toekomst wezenlijk anders worden aangepakt. Ga bij u zelf eens na wat een verbetering van de brutowinstmarge met 1 procent voor uw resultaat betekent!

Vanuit mijn vak vind ik natuurlijk dat u een begroting voor 2018 moet maken. Een begroting om de begroting maken heeft geen zin. U moet ook echt de bereidheid hebben om er in de praktijk van alledag iets mee te doen. Dat geldt eigenlijk voor alle goede voornemens voor 2018. Elk jaar begint op nul en biedt de kans om dingen blijvend te veranderen. Benoem in elk geval één item als hoofddoel en maak daarvoor een concreet stappenplan. Ook met kleine stappen komt u vooruit.

Begroting 2018

Evenals voorgaande jaren stelt Bakkerswereld in samenwerking met Resultsplus een model ter beschikking om eenvoudig een begroting te maken. U kunt dit downloaden via: resultsplus.nl/downloads of bakkerswereld.nl. Komt u er zelf niet uit of wilt u weten hoe u uw brutowinst kunt verbeteren? Ik help u graag. Een gezond en actief 2018 toegewenst.

Reageer op dit artikel