artikel

Regeren is vooruitzien

Strategie

Regeren is vooruitzien
Shutterstock

Ieder jaar breek ik een lans voor het opstellen van een begroting. Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken, maar dat is geen excuus om geen begroting te maken. Je staat hier even bij stil om daarna te versnellen.

Dit jaar hebben we een aantal artikelen geschreven over werken aan het bedrijf. Vaak ontbreekt de tijd hiervoor. We zijn vooral bezig met werken in het bedrijf.

Onlangs sprak ik een ondernemer over het nut en de noodzaak van het opstellen van een begroting voor 2017. Hij had nog nooit een begroting gemaakt en had zoiets in zijn beleving ook niet nodig. Het bedrijf was de laatste tien jaar gestaag gegroeid en het resultaat was goed en redelijk voorspelbaar.

Toch was hij er wel mee bezig. Tijdens het gesprek kwam ter sprake dat zijn kinderen op termijn het bedrijf overnemen. Hoewel niet direct aan een begroting wordt gedacht, is het juist dan tijd hier een begin mee te maken. Deze onderneming (en veel andere familiebedrijven ook) wordt vooral gestuurd op ervaring en buikgevoel.

Daar is niets mis mee, maar opvolgers hebben deze ervaring niet en het buikgevoel moet nog worden ontwikkeld. Dan is een begroting een goed hulpmiddel.

Het doel van een begroting is het vastleggen van een gewenst resultaat over een periode die is te overzien. Door gedurende het jaar de gerealiseerde resultaten te vergelijken met het gewenste resultaat, kunnen afwijkingen worden gesignaleerd en waar nodig worden bijgestuurd. Door het vergelijken van ‘harde cijfers’ met het gevoel over de stand van zaken, krijg je houvast en grip op de realiteit.

Glazen bol

De reden die het vaakst wordt genoemd om geen begroting te maken, is dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Dat is waar, maar geen excuus.

Als het gaat om omzet, is het niet gemakkelijk een ontwikkeling te voorzien, maar volgend jaar ziet de wereld er niet geheel anders uit dan op dit moment. De huidige omzet in relatie tot de kosten is een gegeven en kan prima dienen als basis voor een betrouwbare voorspelling van het resultaat.

Is er sprake van een wezenlijke verandering in de omstandigheden, dan kan een best- en een worstcasescenario worden opgesteld. Dit geeft in ieder geval aan wat er gedaan moet worden om bij afwijkingen tijdig bij te sturen om erger te voorkomen.

De grootste winst kan worden behaald door de begroting te delen met de medewerkers. Door doelstellingen met elkaar te delen weet iedereen binnen het bedrijf ‘waarvoor we het doen’.

tabel

Evenals voorgaande jaren stelt Bakkerswereld in samenwerking met Resultsplus een model ter beschikking om eenvoudig een begroting te maken.

U kunt dit downloaden via: resultsplus.nl/downloads

buitelaarJan Buitelaar
is de man achter Resultsplus in Bodegraven. Vanuit de dagelijks praktijk is hij in staat eventuele problemen binnen de bedrijfsvoering te onderkennen en verbeteringen aan te dragen. De exploitatie van een bakkerij kent daarbij voor hem geen geheimen.

Reageer op dit artikel